Diaverum Sverige vinner avtal om två kliniker i Stockholm

Förgående vecka undertecknades ett avtal med Karolinska sjukhuset som ger Diaverum uppdraget att starta upp två nya dialyskliniker i Stockholm.

Klinikerna kommer att ligga i Södertälje och Stockholm Syd och dialysera cirka 40 respektive 30 dialyspatienter. Klinikerna förväntas vara i drift den 1 januari 2017. Dessa kliniker ökar därmed Diaverums tidigare Sverigekliniker från tre till fem kliniker (varav tre stycken ligger i Stockholm), vilket är det högsta antalet kliniker Diaverum någonsin har haft samtidigt.

”Vi ser detta som början på en fantastisk framtid för Diaverum i Sverige” säger Sverigechefen Christina Waller Sterner.