Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató és a Sütiszabályzat az Ön Diaverum AB-vel és annak leányvállalataival (együttesen: Diaverum, mi, minket, nekünk, stb.) főként annak weboldalán (http://www.diaverum.com/) (a továbbiakban: a Weboldal) keresztül létrehozott interakcióira vonatkozik

Ezt a weboldalt a Diaverum AB üzemelteti („Adatkezelő”).

Diaverum AB

Cégjegyzékszám: 559140-5344

Hyllie Boulevard 39

SE 215 37 Malmö

Svédország

Telefonszám: +46 46 287 3000

A Diaverum AB, mint adatkezelő felelős az Ön személyes adatai védelméért. Célunk, hogy személyes adatait biztonságban érezze nálunk. Az Ön személyes adatait ezen Adatvédelmi tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük, valamint 2018. május 25. óta az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének is megfelelünk.

Adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és felismerjük, hogy szüksége van a velünk megosztott személyes adatai megfelelő védelmére és kezelésére. Ezért fejlesztettük ki jelen adatvédelmi tájékoztatónkat („Adatvédelmi tájékoztató”), amelyben ismertetjük az Ön személyes adatai gyűjtésének és használatának módját. Az Adatvédelmi tájékoztató főként az általunk a Weboldalon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik, de az magában foglalhat más forrásokból származó információkat is; pl. az offline forrásokból vagy a Diaverum leányvállalatai által üzemeltetett egyéb weboldalakról származó információkat is.

A Diaverum AB kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt, akivel írásban a fent megjelölt címen, illetve az alábbi e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: SE.DPO@diaverum.com vagy postai cím:

Diaverum AB

Data Protection Officer

Hyllie Boulevard 53

SE 215 37 Malmö

Svédország

Telefonszám: +46 46 287 3000

 

Személyes adatok

A Diaverum a Weboldalon található szolgáltatásai, tulajdonságai és funkciói regisztráció nélkül is hozzáférhetők, így Ön az oldalt úgy is meglátogathatja, hogy nem osztja meg velünk kilétét. Azonban, egyes szolgáltatások, tulajdonságok és funkciók igénybevételéhez kérhetünk Öntől néhány személyes adatot. Ilyen adatok lehetnek például a következők:

•             az Ön neve:

•             Az Ön vállalatának neve (ha van ilyen),

•             az Ön e-mail címe,

•             az Ön levelezési címe és

•             az Ön telefonszáma.

Egyes szolgáltatások tekintetében szintén megkérhetjük, hogy osszon meg bizonyos, korlátozott egészségügyi információkat. Bizonyos személyes adatok megadása kötelező lehet, ami azt jelenti, hogy ha azokat nem adja meg, a Weboldal bizonyos részeihez nem fog tudni hozzáférni, vagy mi nem fogunk tudni érdeklődésére választ adni.

Általánosságban minden, közvetve vagy közvetlenül egy élő természetes személyhez kapcsolódó adat személyes adatnak tekintendő. Ez magában foglalja az egyénekről készült fényképeket és hangfelvételeket is, akkor is, ha az egyén nevét ezek nem tartalmazzák. A kódolt adatok és az elektronikus azonosítók különféle típusai, mint pl. az IP címek is személyes adatnak minősülnek, ha azok természetes személyhez kapcsolhatók.

Hozzájárulás

A Weboldalon belül minden olyan helyen, ahol személyes adatai megadását kérjük, hozzáférhetővé tettük ezen Adatvédelmi tájékoztatót. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és az ilyen helyeken vagy máshogy történő, személyes adatai megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Diaverum személyes adatait ezen Adatvédelmi tájékoztató szerint gyűjti és használja.

A személyes adatok felhasználása

Mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk, meghatározzuk az ilyen adatgyűjtés célját. Az Ön személyes adatait kizárólag ezen célokra gyűjtjük és használjuk fel. Amikor bekérjük személyes adatait, ezen célokról tájékoztatjuk Önt. Személyes adatait például termékeink és szolgáltatásaink biztosítására vagy az ilyen termékek és szolgáltatások kiszámlázására is gyűjthetjük és használhatjuk. Az ilyen információkat olyan termékek és szolgáltatások reklámozására is felhasználhatjuk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, de egyéb célú kommunikációra szintén.

A személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és használatának jogalapjai a következők lehetnek:

•             a személyre szabott termékek és szolgáltatások felkínálásának jogos érdeke, weboldalunk és üzletünk karbantartása, weboldalunk személyre szabása az Ön részére, a weboldalunkon kínált szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára, válaszadás az Ön által vagy Önt illető, a weboldalunkkal kapcsolatosan küldött érdeklődésekre vagy panaszokra

•             az Ön hozzájárulása, kifejezett és megfelelő információkon alapuló engedélye az Ön személyes adatai használatára

•             a szerződéskötés feltétele, ha Önnel szerződéses jogviszonyban állunk

Az Ön adatait csak a szükséges időtartamra tároljuk a megadott célokra, vagy jogszabályban rögzített tárolási kötelezettség betartására, vagy hozzájárulása visszavonásáig.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatali folyamatokhoz.

Ha közvetlen nekünk küld egy e-mailt, az abban szereplő személyes adatait adatainak védelme tiszteletben tartásával és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeljük.

Harmadik felek felé történő adatszolgáltatás

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem osztjuk meg másokkal és nem adjuk ki azokat harmadik személyeknek, kivéve az ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban említett esetekben és okokból. Személyes adatait továbbíthatjuk a Diaverum leányvállalatainak és a Diaverum egyéb szerződéses partnereinek, az Ön személyes adatainak az adatgyűjtés eredeti céljára történő feldolgozása céljából, pl. szolgáltatások nyújtása, értékelés vagy technikai segítségnyújtás. Az adatokat csak akkor továbbítjuk, ha a leányvállalat vagy a szerződéses partner szerződésben garantálja a Diaverum számára, hogy a személyes adatokat kizárólag azon célokra használja fel, amelyekre azokat eredetileg gyűjtötték.

Az Ön személyes adatai felfedhetjük, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok, bírósági határozat vagy kormány által előírt rendeletek értelmében meg kell tennünk, vagy ha az adatok ilyen felfedése jogi vagy büntetőjogi kivizsgáláshoz szükséges.

Ezen kívül, átszervezés, vállalatok egybeolvadása vagy értékesítés esetén is továbbíthatjuk személyes adatait a vonatkozó harmadik fél részére, amennyiben az ilyen harmadik fél vállalja, hogy a személyes adatokat ezen Adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli.

Külső felek szolgáltatásait is igénybe vehetjük a jelen szakaszban ismertetett adatok gyűjtésére és feldolgozására. Az ilyen harmadik feleket a fenti kötelezettségek terhelik.

Az Ön jogai

•             Önnek jogában áll tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és kérheti ezen adatok másolatát.

•             Jogában áll az Önről tárolt helytelen személyes adatok helyesbítését kérni, és esetenként azok törlését is kérheti (ha pl. a személyes adat már nem szükséges annak eredeti céljához).

•             Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatai egy kifejezett cél érdekében történő kezeléséhez, az ilyen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

•             Az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokban meghatározott mértékig Önnek ahhoz is joga van, hogy tiltakozzon a személyes adatok bizonyos kezelése ellen, továbbá kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak törlése azt eredményezheti, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel szemben fennálló kötelezettségeinket.

•             Ön szintén jogosult személyes adatainak géppel olvasható formátumban biztosított kivonatát kérni, és azt egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Kéréseit rövid időn belül és megfelelően dolgozzuk fel. A személyes adatok törlésére vonatkozó kéréseket a vonatkozó jogszabályban lefektetett követelményeknek megfelelően bíráljuk el.

Ha a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, itt léphet velünk kapcsolatba:

Diaverum AB

Levelezési cím: Hyllie Boulevard 53

SE 215 37 Malmö

Svédország

Ha tiltakozni kíván, vagy panaszt kíván emelni személyes adatai általunk történő kezeléséhez, jogában áll a vonatkozó adatvédelmi felügyeleti szervhez panaszt intézni.

Biztonság és bizalmas jelleg

Az Ön személyes adatai biztonsága és bizalmassága megőrzése érdekében pl. szabvány tűzfalakkal és jelszóval védett adathálózatokat használunk. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy személyes adatait megóvjuk azok elvesztésétől, az azokkal történő visszaélésektől, a jogosulatlan hozzáféréstől, felfedéstől, megváltoztatástól és megsemmisítéstől.

A személyes adatok külföldre történő továbbítása

Mivel a Diaverum egy multinacionális vállalat, különböző jogi illetékességi körzetekben vannak adatbázisaink, és az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli adatbázisainkba is. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Terület (EGT) országain kívülre is továbbíthatjuk. Az ilyen országok az EGT országaiban érvényes adatvédelmi jogszabályoktól különböző adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek. Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, lépéseket teszünk, hogy az Ön személyes adatai elfogadható védelme a megfelelő intézkedések, szabvány adatvédelmi szerződések vagy az EU által biztosított megfelelőségi határozat által megtörténjen. Személyes adatait a következő körülmények fennállása esetén megfelelő szabvány védelem nélkül is továbbíthatjuk az EU-n és az EGT-n kívülre: az Ön kifejezett és megfelelő információkon alapuló hozzájárulása, valamint szerződések teljesítése, jogi kereset kiegyenlítése.

Változások bejelentése

A Diaverum fenntartja a jogot ezen Adatvédelmi tájékoztató időközönkénti módosítására. Az utolsó módosítás dátuma az Adatvédelmi tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Ha változtatásokat eszközlünk a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, illetve az Ön személyes adatai kezelési módjában, az ilyen változásokat ezen a weboldalon közzétesszük. Kérjük, rendszeresen nézze át Adatvédelmi tájékoztatónkat. Amennyiben személyes adatait bármikor bármely más célra is fel szeretnénk használni, mint ami annak gyűjtésekor fennállt, Önnek jogában áll tőlünk erről tájékoztatást kapni, és a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását ezen információk ismeretében megadni.

Kérdések és megjegyzések

Ha kérdése van, vagy megjegyzést szeretne fűzni Adatvédelmi tájékoztatónkhoz, Sütiszabályzatunkhoz vagy Üzletszabályzatunkhoz, a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Diaverum AB

cégjegyzékszám: 559140-5344

Hyllie Boulevard 53

215 37 Malmö

Svédország

Telefonszám: +46 46 287 30 00

Utolsó módosítás időpontja: 2020. július 8.

 

Cookie Policy and information

This section summarizes the different types of cookies we use on the Site, their respective purpose and duration (i.e. how long each cookie will remain on your device) and how to prevent and/or delete cookies.
Please note that if you do not allow us to place cookies or disable the cookies that we use, this may impact your user experience while on the Site. You may disable cookies by using your browser settings, please be referred to “How to prevent and/or delete cookies” below.

What are cookies?

Cookies are files or pieces of information that may be stored on your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet) when you visit a website. A cookie will usually contain the name of the website from which the cookie originated, the “lifetime” of the cookie (i.e. how long it will remain on your device), and a value, which is usually a randomly generated unique number.

What we use cookies for

The Site uses strictly necessary cookies which are essential to make the Site work correctly and are strictly necessary in order to enable you to move around the Site and use its features.

The Site also uses cookies which allow us to optimize the performance of the Site in order to enhance your website experience and to make the Site easier to use and to better tailor the Site to your interests and needs. Further, the cookies help speed up your future activities and experience on the Site by remembering user preferences such as language and font size. We also use the cookies to compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how people use the Site and to help us improve its structure and content.

Cookies used on the Site

There are three types of cookies on the Site:
Persistent cookies, Session cookies and Third party cookies

Persistent cookies save a file for an extended period on your computer and are used, for example, with functions which describe what information is new since you last visited the particular website (how long the cookie remains on your device will depend on the duration or “lifetime” of the specific cookie and your browser settings).
Session cookies are stored temporarily in your computer’s memory while you are visiting a website and surfing a page, and is used, for example, to determine what language you have chosen. Once you leave the website, the session cookie is deleted.
Third party cookies are cookies that belong to domains different from the one shown in the address bar, which open up potential for tracking the user's browsing history.

Information on the cookies used on the Site

This below list is not complete but intends to illustrate some of the reasons we use cookies.

Cookie

Purpose

Stored data

Duration

Sharing

ASP.NET_SessionId

Session cookie sent to the web browser. Used when you open the browser and then go to a website that implements ASP.NET session state.

ASP.NET session state data

Session cookie, deleted when you close your browser.

Diaverum does not transfer information collected through this cookie to third parties, unless  required to do so by law

UserLocation

Used to store your language and local preference.

ISO-3166 Country and ISO-639 Language Codes

Persistent cookie, remains for  30 days

Diaverum does not transfer information collected through this cookie to third parties, unless required to do so by law.

_ga

Used by Google Analytics to distinguish users.

These cookies do not collect personal information, other than your computer's IP address to know from where in the world you are accessing the Internet

Two randomly generated 32-bit numbers.

Used to store information, such as what time your current visit occurred, whether you have been to the Site before, and what website referred you to the Site.

Persistent cookie, remains for 2 years

This is a third party cookie, which transfers the information collected to Google. Google stores the information collected by this cookie on servers in the United States. Google may transfer this information to third-parties where required to do so by law, or where such third-parties process the information on Google's behalf.


Google Analytics

We use a tool called “Google Analytics” to collect information about use of the Site. Google Analytics collects information such as how often users visit the Site, what pages they visit when they do so, and what other sites they used prior to coming to the Site. Diaverum uses the information we get from Google Analytics only to maintain and improve the Site’s technical performance. Google Analytics collects the IP address assigned to you on the date you visit the Site. Diaverum does not combine the information collected through the use of Google Analytics with other personal information. Google’s possibility to use and share information collected by Google Analytics about your visits to the Site is restricted by the Google Analytics Terms of Service, available at http://www.google.com/analytics/terms/us.html, and the Google Privacy Policy, available at http://www.google.com/policies/privacy/.

You can prevent Google Analytics from recognizing you on return visits to the Site by disabling cookies on your browser. You also have the ability to prevent data from being used by Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (requires installation of a browser Add-on)

How to prevent and/or delete cookies

Most internet browsers are initially set up to automatically accept cookies. You can change the settings to block cookies or to alert you when cookies are being sent to your device. There are a number of ways to manage cookies. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about how to adjust or modify your browser settings.

If you disable the cookies that we use, this may impact your experience while on the Site, for example you may not be able to visit certain areas of the Site, or you may not receive personalized information.

If you use different devices to view and access the Site (e.g. your computer, smartphone, tablet etc.) you will need to ensure that each browser on each device is adjusted to suit your cookie preferences.

Terms of Use

Acceptance

Your access to and use of the Site is subject to these Terms of Use and all applicable laws and regulations. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification these Terms of Use and acknowledge that these Terms of Use constitute the entire agreement between you and Diaverum regarding your use of the Site, and supersedes any prior agreements in relation to your use of the Site. You represent that you have not accepted the Terms of Use in reliance on any oral or written representations made by us that are not contained herein.

Diaverum reserves the right to amend these Terms of Use from time to time without notice. The date of last modification is stated at the end of this Privacy Notice and Cookie Policy. It is your responsibility to check the Site from time to time for updates. When we make revisions of these Terms of Use which we consider material, we will inform you by way of a notification on the Site. Your use of the Site after such change is implemented constitutes your acknowledgement and acceptance of the change. If you do not agree with these Terms of Use, please do not use the Site.

Use of Site

Unless otherwise expressly set out on the Site, all materials, including but not limited to images, illustrations, icons, photographs, technologies, documents, software and services that are part of the Site (collectively the “Materials”) are copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights owned by, controlled by or licensed to Diaverum or its affiliated parties. Except as expressly authorized by us, you may not modify, copy, reproduce, republish, transmit, distribute, sell, license, rent, publicly display or perform, edit or adapt, in any manner any Materials.

Notwithstanding the aforesaid, you may print or download Materials from the Site solely for personal and non-commercial use, provided that you do not republish or distribute such Material in any way and that you keep intact all copyright, trademark and other intellectual property notices. Diaverum neither warrants nor represents that your use of Materials displayed on the Site will not infringe rights of third parties not owned by or affiliated with Diaverum.

Use of Materials from the Site for any purpose or in any way not expressly permitted in these Terms of Use or otherwise expressly authorized by us is prohibited.
We expect you to respect the integrity of the Site, and you are, for example, not permitted to (i) introduce malicious content such as malware, Trojan horses or viruses, or content which otherwise interferes with the Site; (ii) artificially manipulate the Site by using scripts, bots, plugins, extensions or other automated processes; (iii) interfere with the Site by tampering with, attempting to probe or testing the vulnerability of the Site; or (iv) otherwise utilize the Site in a way which conflicts with these Terms of Use.

Medical information/conditions

Product information on the Site is provided by Diaverum and is intended for general information purposes only. Accordingly, no such information shall be construed as medical or other professional advice. Many pharmaceutical and medical device products listed are available upon prescription from a physician or qualified medical professional only, and not all such products may be available in all countries. Should you have a medical condition, promptly see your own medical doctor or health care provider, as we do not offer personalized medical diagnosis or patient-specific treatment advice. You should always obtain complete medical information about your prescription medicines or medical devices (including their beneficial medical uses and possible adverse effects) by discussing the appropriate use of any medicines or medical devices directly with your prescribing physician or, where appropriate, other medical advisor. Medical professionals may obtain complete medical information from the products’ information leaflet. Information on products may vary by country. Patients, physicians and other medical professionals should check with local medical resources and regulatory authorities for information appropriate to their country. In addition, current regulations in many countries limit (or even prohibit in some instances) the ability of Diaverum to provide information and/or to respond directly to patient questions regarding our prescription products. Diaverum, however, will respond to inquiries from and provide information to your qualified health care professional in accordance with local regulations.

Disclaimer

All Materials, information, and services provided on the Site are provided "as is" without any representations or warranties, either express or implied, of any kind including but not limited to warranties of timeliness, exactness, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of intellectual property rights.

While Diaverum uses reasonable efforts to ensure that the information on the Site is accurate and up to date, the information may not be updated, contain technical inaccuracies or typographical errors. Diaverum reserves the right to make updates, changes, corrections and/or improvements to the Materials, information and services on the Site, and to the products and programs described, at any time without notice on the Site.

Limitation of liability

In no event will Diaverum, its employees or affiliates be liable for any damages whatsoever arising out of the use, inability to use, or the results of use of the Site, any websites linked to the Site, or the materials, information or services contained at any or all such sites, whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory and whether or not advised of the possibility of such damages. If your use of the Materials, information or services from this Site results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, you assume all costs thereof.

Information you supply to us

Except for information covered by our Privacy Policy (as set out above), any communication or material you transmit to the Site by electronic mail or otherwise, including any data, questions, comments, suggestions or the like is, and will be treated as, non-confidential and nonproprietary. Anything you transmit or post becomes the property of Diaverum or its affiliates and may be used for any purpose, including, but not limited to, reproduction, disclosure, transmission, publication, broadcast and posting. Furthermore, Diaverum is free to use, without compensation to you, any ideas, concepts, know-how, or techniques contained in any communication you send to the Site for any purpose whatsoever including, but not limited to, developing, manufacturing and marketing products using such information.

Worldwide products

The Site may contain information on worldwide products and services, not all of which are available in every location. A reference to a product or service on the Site does not imply that such product or service is or will be available in your location. The products referred to on the Site may be subject to specific regulatory requirements depending on the country of use. Consequently, you may be notified that certain sections of the Site are intended only for certain kinds of expert users or only for users in certain countries.

Non-solicitation

No information provided on the Site is intended to solicit sales in any jurisdiction where Diaverum is not already doing business directly or through an authorized agent, or to constitute solicitation or promotion for any product which is not authorized for solicitation or promotion in the country where the reader resides.

Links from other websites to the Site

Diaverum has not reviewed third-party websites which contain links to the Site and is not responsible for the content of any such off-Site pages. If you wish to link your website to Diaverum, you may only link to our home page, www.diaverum.com. You may not link to any other sites without the prior written consent of Diaverum. If you link to Diaverum, you agree to present the link in a manner that does not give the impression that Diaverum endorses, whether expressly or implicitly, any products, services or opinions provided on your website. Quotation or use of one or more portions of the Site on the website of any third parties without written consent is likewise prohibited.

Links from the Site to other websites

Links from the Site to other websites which are not owned or managed by us may be provided for the interest or convenience of visitors to the Site. However, once you have used such links to leave the Site, you should note that we have no control over the other website. Therefore, your use of such websites is not governed by our Terms of Use and Privacy Policy, but to the policies of that website. A link by Diaverum to another website does not constitute an endorsement, sponsorship of, or affiliation with the third party or content of the linked website. Diaverum accepts no liability for links from us to others, and in particular we are not responsible for the accuracy or legality of the content thereof. We accept no liability deriving from a breach or omission in the privacy policies of third parties.

Postings to the Site

Diaverum may choose to provide visitors of the Site the opportunity to take part in discussions, chats, transmissions, bulletin boards and similar forums on the Site. You are prohibited from posting or transmitting any offensive, harmful, inaccurate or otherwise inappropriate content (the “Prohibited Content”) in such forums. Diaverum cannot monitor or control content and information provided by visitors in such forums, and takes no responsibility or liability for any Prohibited Content provided by visitors of the Site. However, we strive to take down any Prohibited Content on the Site of which we are notified as soon as possible. For this reason, we encourage you to report any content on the Site which is illegal, offensive, abusive or otherwise not in line with these Terms of Use to us. Diaverum will also fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing Diaverum to disclose the identity of anyone posting any Prohibited Content.

Consequences

If we become aware that you have violated any of the terms and conditions contained in these Terms of Use, we may immediately take corrective action, including preventing you from using the services offered by Diaverum and removing any content put on the Site by you, at any moment and without notice. If we have been injured by your violation we may, in our sole discretion, seek to recover damages from you.

Questions or Comments

If you have any questions or comments regarding these Terms of Use or the Site, please contact us
Diaverum AB

Waiver and Severability

Any provisions, disclaimers and limitations of liability in these Terms of Use apply to the maximum extent permitted under applicable law. Your jurisdiction may not allow certain disclaimers of warranties or certain limitations of liability, and as a result certain of the contents of the Terms of Use (including the section “Limitation of Liability”) may not apply to you. Nothing in the Terms of Use are intended to limit any rights you may have which may not be lawfully limited.

The failure to enforce any terms and conditions of these Terms of Use by Diaverum shall not be deemed a waiver of such term or condition.

Should any provision of these Terms of Use be held to be unlawful, invalid or unenforceable, such provision(s) shall not render invalid or unenforceable the remaining provisions of these Terms of Use, which will remain in full force and effect, and the application of that provision shall be enforced to the extent permitted by law.

Applicable law and jurisdiction

Unless otherwise required by a mandatory law of your jurisdiction, these Terms of Use are subject to the laws of Sweden, without regard to choice- or conflicts of law principles, and you and Diaverum agree to the exclusive jurisdiction of the courts of Sweden to resolve any dispute, claim or controversy that arises in connection with these Terms of Use.

Notification of Changes

Diaverum reserves the right to amend this Privacy Policy from time to time. The date of last modification is stated at the end of this Privacy Policy. If we make any changes to this Privacy Policy and the way in which we use your personal information, we will post these changes on this page. Please check our Privacy Policy on a regular basis. If at any point we wish to use your personal information in a manner different from that stated at the time it was collected, you have the right to be notified by us, and where applicable, give your consent to use your personal information in this different manner.

Questions or Comments

If you have any questions or comments regarding our Privacy Notice, Cookie Policy or Terms of Use, please contact us:
Diaverum AB

Date of last modification:
2018-05-23