Mūsų priežiūros paslaugos atitinka aukščiausius standartus

„Diaverum“ darbuotojai siekia nuolat mokytis, tobulinti savo gebėjimus ir pritaikyti žinias.

Klinikos politika ir procedūros

„Diaverum“ klinikos politika apibrėžia ir reglamentuoja visas „Diaverum“ vykdomas veiklas. Politikos ir procedūrų dokumentuose pateikiamos rekomendacijos kiekvienam darbuotojui, kaip elgtis konkrečioje situacijoje vykdant gydymo procesą. Taisyklės ir procedūros padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių ir nacionalinių standartų ir kad būtų didinamas efektyvumas bei patikimumas. „Diaverum“ taisyklės ir procedūros nuolat atnaujinamos, kad atitiktų naujausius reglamentavimo srities reikalavimus ir atspindėtų mokslo laimėjimus.

Mūsų mokslinė programa

„Diaverum“ aktyviai dalyvauja pasaulinės reikšmės pacientams skirtuose klinikiniuose tyrimuose, kad būtų nuolatos tobulinama mūsų praktika, geriau suvokiami sergančių inkstų ligomis pacientų poreikiai ir pagerinama jų gyvenimo kokybė.

Aukščiausio lygio medicinos paslaugos

„Diaverum“ teikia aukščiausios klasės dializės paslaugas, atitinkančias aukščiausius pacientų priežiūros standartus. Mūsų priemonės, kurias įgyvendiname kas mėnesį, įtraukiamos į ketvirčio ataskaitas, nuolat stebima, kaip jos įgyvendinamos, ir palyginama, ar jos atitinka tarptautinius standartus. Visos mūsų klinikos valdomos laikantis šių medicinos standartų.