Tarptautinės galimybės

Perspektyvūs darbuotojai dalyvauja įvairių sričių programose, kad galėtų pasidalyti geriausia praktika bei įgyti tarptautinės patirties.

Komandiruojami slaugytojai

Pagal mūsų komandiruojamų slaugytojų programą slaugytojai vyksta į komandiruotes kitose šalyse. Dažniausiai tai yra naujos rinkos. Šios komandiruotės paprastai trunka 6–12 mėn. Per jas komandiruojami slaugytojai dalijasi savo patirtimi su vietos slaugytojų komandomis, tobulina savo įgūdžius ir gilina žinias. Komandiruojamų slaugytojų programa vaidina svarbų vaidmenį „Diaverum“ integracijos procese ir padeda bendrovei įsitvirtinti naujose rinkose. Grįžusiems iš komandiruotės slaugytojams išsaugoma darbo vieta.

d.ROTATION

Mūsų darbuotojai puikiai atlieka savo darbą ir noriai dalijasi žiniomis bei patirtimi. Vykdydami d.ROTATION (keitimosi darbuotojais) programą, puoselėjame kultūrinius mainus ir suteikiame slaugytojams galimybę pasidalyti geriausia praktika. Komandiruotės paprastai trunka 12–24 mėn. Per jas mūsų darbuotojai tobulina savo įgūdžius ir keičiasi geriausia praktika. Grįžusiems iš komandiruotės slaugytojams, kurie dalyvauja d.ROTATION programose, išsaugoma darbo vieta.

Kuravimas

Mes didžiuojamės savo atsidavusių ir kompetentingų darbuotojų komanda, kuri siekia bendro tikslo: pagerinti inkstų ligomis sergančiųjų priežiūrą. Mūsų darbuotojų žinios ir patirtis yra pats didžiausias „Diaverum“ turtas.

Naujiems darbuotojams įsitvirtinti darbe padeda jų kolegos. Jie dalijasi savo žiniomis ir užtikrina, kad nauji darbuotojai nuo pat darbo pradžios jaustųsi reikalingi įmonėje.

Bendrovės klinikų atskirose šalyse vadovų komandos dirba kartu ir tarpusavyje dalijasi geriausi praktika.