Нашата мисија

Да се подобри животот на бубрежните пациенти,
овозможувајќи им да живеат исполнети животи.