Badania naukowe

Filozofia badań naukowych prowadzonych przez firmę Diaverum opiera się na potrzebach i wymaganiach pacjentów. Z dyrektorem naukowym Giovannim FM Strippolim na czele, aktywnie prowadzimy coraz więcej światowej klasy badań klinicznych ukierunkowanych na pacjenta, aby usprawnić procedury i w pełni poznać złożone potrzeby pacjentów cierpiących na choroby nerek.

Badania wykazały, że główne obszary, które pacjenci uznają za priorytetowe, związane są z poprawą jakości ich życia. Pacjenci domagają się badań dotyczących profilaktyki, komplikacji i objawów, dializy i transplantacji, a w szczególności badań uwzględniających czynniki psychologiczne i dobre samopoczucie całego ciała. Prowadzone przez firmę Diaverum badania ukierunkowane na pacjenta koncentrują się na profilaktyce i minimalizacji ryzyka związanego z dializami, zwiększeniu efektywności dializ, znalezieniu sposobów minimalizacji ryzyka pojawienia się skutków ubocznych dializ oraz uzyskaniu dowodów na dobroczynne działanie leków związanych z dializowaniem.

Aktualne badania

Niedokrwistość

CEDOSE to porównawcze, wieloośrodkowe, randomizowane (interwencyjne) badanie, w którym porównuje się dwie ustalone dawki czynników stymulujących erytropoezę (ESA), leków stosowanych do leczenia niedokrwistości u chorych dializowanych. W badaniu tym weźmie udział 900 osób poddawanych hemodializie i potrwa ono przez około cztery lata, a jego celem jest sprawdzenie korzyści i szkód związanych ze stosowaniem dużych i małych dawek tych leków. Badanie jest prowadzone we Włoszech i finansowane przez Włoską Agencję ds. Leków, instytucję rządową finansującą niezależne badania leków.

Ryzyko sercowo-naczyniowe

LIRICO to porównawcze, wieloośrodkowe, randomizowane (interwencyjne) badanie, w którym porównuje się wykorzystanie inhibitorów ACE, blokerów receptora angiotensyny i ich kombinacji u osób z mikroalbuminurią (utratą

albumin z moczem) oraz z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. U osób tych, w przypadku braku leczenia, występuje duże zagrożenie poważnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, zgonem lub schyłkową niewydolnością nerek wymagającą dializowania lub transplantacji. W badaniu tym weźmie udział 1300 osób chorych na mikroalbuminurię oraz należących do grupy ryzyka sercowo-naczyniowego i potrwa ono przez okres około czterech lat, a jego celem jest sprawdzenie korzyści i szkód związanych ze stosowaniem tych leków. To badanie również realizowane jest we Włoszech i finansowane przez Włoską Agencję ds. Leków.

Dysfunkcja seksualna i depresja

CDS to największe na świecie badanie przekrojowe skupiające się na częstotliwości występowania depresji i dysfunkcji seksualnej u osób poddawanych hemodializie. W badaniu tym obserwowane są również czynniki

dotyczące wydajności klinicznej dializ i uwarunkowań socjoekonomicznych, które mogą wskazywać, że pacjent cierpi na depresję lub dysfunkcję seksualną. Badanie to zostało już zakończone, a dane na temat zaburzeń erekcji i dysfunkcji seksualnej kobiet opublikowano w najważniejszych międzynarodowych publikacjach nefrologicznych. Dodatkowe analizy innych wyników opublikowane zostaną w nadchodzących latach. W badaniu tym uczestniczyło ponad 3000 osób poddawanych hemodializie a fundusze na jego prowadzenie zapewnione zostały głównie przez firmę Diaverum.

Schorzenia jamy ustnej

ORAL-D to największe na świecie przekrojowe i prospektywne badanie kohortowe analizujące występowanie nieprawidłowości zębów, przyzębia, błon śluzowych jamy ustnej i gruczołów ślinowych u pacjentów poddawanych hemodializie. Badanie to oceni także związek tych zmian z przypadkami hospitalizacji i zgonów podczas hemodializy. W klinikach Diaverum zostało ono obecnie zakończone na poziomie międzynarodowym, a dane o występowaniu zmian są poddawane analizie. Obserwacja zostanie zakończona w 2013 roku, a dane zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem istotnie niekorzystnych rezultatów dotyczących dostępu naczyniowego. W badaniu tym uczestniczyło około 5000 osób poddawanych hemodializie, co stanowi dowód na znaczne zaangażowanie publicznego sektora zdrowotnego w zapobieganie zmianom w obrębie jamy ustnej i związanym z tym zagrożeniem zdarzeniami niepożądanymi. Badanie jest finansowane przede wszystkim przez firmę Diaverum.

Odżywanie

Badanie odżywiania Diaverum to największe na świecie prospektywne badanie kohortowe zajmujące się wzorcami odżywiania u osób ze schyłkową niewydolnością nerek oraz ich powiązaniem ze śmiertelnością i poważnymi sercowo-naczyniowymi i mózgowo-naczyniowymi zdarzeniami niepożądanymi. Badanie obecnie rozpoczyna się. Weźmie w nim udział ponad 5000 osób poddawanych hemodializie, co stanowi dowód na znaczne zaangażowanie publicznego sektora zdrowotnego w zapobieganie poważnym naczyniowym zdarzeniom niepożądanym u tych pacjentów. Badanie jest finansowane przede wszystkim przez firmę Diaverum.

Publikacje

Badania Diaverum publikowane są w wielu cenionych wydawnictwach medycznych dotyczących zarówno nefrologii, jak i medycyny wewnętrznej. Do tych pierwszych należą takie magazyny, jak „Journal of the American Society of Nephrology”, „Kidney International”, „American Journal of Kidney Diseases” czy „Nephrology Dialysis and Transplantations”. Wyniki naszych badań publikowane są również w czasopismach „New England Journal of Medicine”, „Lancet”, „Annals of Internal Medicine”, „British Medical Journal”, „The Cochrane Database of Systematic Reviews” i „Plos Medicine”.