Inspiracja

Wybór

Każdy pacjent inaczej podchodzi do swojej choroby i życia uzależnionego od leczenia. Motywujemy naszych pacjentów i chcemy, by potrafili wybrać leczenie, które najlepiej będzie pasować do ich trybu życia. Z tego powodu powstał opracowany przez Diaverum podręcznik umożliwiający samodzielne podjęcie decyzji. Ułatwia on pacjentom dokonanie świadomego wyboru w oparciu o informacje na temat alternatywnych rozwiązań i sposobów leczenia, takich jak hemodializa, dializa otrzewnowa, opieka samodzielna i opieka domowa. Przejście tego procesu wraz z nefrologiem jest dla pacjenta naprawdę motywujące. Przeczytaj więcej tutaj

Edukacja pacjentów

Innym sposobem motywowania pacjentów cierpiących na choroby nerek jest pomaganie im w lepszym zrozumieniu ich choroby. Program edukacyjny Diaverum poszerza wiedzę pacjentów na temat ich sytuacji zdrowotnej i możliwości pełnienia aktywnej roli oraz decydowania o tym, jak żyć z przewlekłą chorobą nerek. Ten jedyny w swoim rodzaju program obejmuje osiem modułów szkoleniowych, podręcznik dla pacjenta, narzędzie do szkolenia internetowego oraz wielokanałowy zestaw narzędzi — wszystko to służy motywowaniu pacjentów do tego, by prowadzili życie bardziej zbliżone do normalnego. Przeczytaj więcej tutaj

Udzielanie głosu pacjentom

Celem Diaverum jest świadczenie jak najlepszej opieki nefrologicznej. Dlatego też zachęcamy pacjentów do wyrażania opinii na temat wszystkich aspektów świadczonych przez nas usług. Uwzględnianie opinii pacjentów ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia ich priorytetów i wątpliwości. W naszej kwartalnej ankiecie, opracowanej we współpracy z firmą IWantGreatCare zajmującą się badaniem opinii, pacjenci proszeni są o podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Ankieta jest krótka i precyzyjna, ale też obejmuje sześć aspektów najistotniejszych dla naszych pacjentów: zaufanie, zaangażowanie, zrozumienie choroby (dieta), czas oczekiwania, udoskonalanie opieki i rekomendowanie ośrodka.

Aplikacja d.Care App

Firma Diaverum opracowała intuicyjną aplikację dla pacjentów, aby umożliwić im pełnienie aktywnej roli w ochronie własnego zdrowia. Aplikacja d.CARE APP przechodzi obecnie fazę pilotażową w Australii. Narzędzie testuje około 100 pacjentów. Aplikacja d.CARE APP daje im całodobowy dostęp do ich kartotek medycznych. Narzędzie oferuje także funkcje niemedyczne poprawiające komfort obsługi, np. każdego dnia o tej samej porze pytamy pacjenta o jego samopoczucie. Pacjent może ocenić swój ogólny stan, dodać komentarz i porównać te informacje z danymi medycznymi z poprzednich miesięcy. Przeczytaj więcej tutaj