Jakość usług medycznych

Wierzymy w przejrzystość działania. Dzięki wyznaczaniu standardów i regularnemu mierzeniu wyników naszej pracy mamy pewność, że świadczone przez nas usługi w zakresie dializ są najlepsze na świecie.

Każdy ośrodek związany z firmą Diaverum na całym świecie gromadzi wyniki medyczne w cyklu miesięcznym, co pozwala nam zapewnić, że nasze usługi w dziedzinie opieki nefrologicznej są zgodne z wszelkimi normami. Wyniki miesięczne są przedstawiane w kwartalnych raportach, a postęp działań podlega ciągłemu monitorowaniu w skali globalnej.