Kompetencja

Całkowite skoncentrowanie na opiece nefrologicznej

Jako dostawca zajmujemy się wyłącznie świadczeniem usług. Koncentrujemy się na leczeniu chorób nerek — i tylko na tym. W przeciwieństwie do innych firm zajmujących się leczeniem chorób nerek, Diaverum nie produkuje ani nie sprzedaje sprzętu do dializ oraz innych powiązanych produktów. Dzięki temu możemy dowolnie wybierać spośród wszystkich dostępnych producentów urządzeń i produktów. Umożliwia to znalezienie rozwiązania pozwalającego zapewnić najwyższą jakość usług i komfort leczenia w najlepszej cenie.

Jakość to my

Aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz zapewnić pacjentom najskuteczniejsze metody leczenia, zawsze przestrzegamy krajowych przepisów oraz wdrażamy dodatkowe procedury kliniczne. Systematycznie przeprowadzamy też audyty wewnętrzne. Nasza działalność medyczna prowadzona jest w oparciu o badania naukowe i utrzymywana jest na wysokim poziomie dzięki ujednoliconemu systemowi szkoleń oraz naszemu wyjątkowemu programowi edukacyjnemu „Kompetencje w praktyce”. Przeczytaj więcej tutaj

Podejście holistyczne

Pacjent znajduje się w centrum wszystkich naszych działań. Aby poprawić jakość życia pacjentów, oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie dializ oraz przeszczepów, profilaktykę oraz usługi związane z trybem życia, m.in. dializy wakacyjne. Prowadzone przez nas działania w zakresie badań klinicznych oparte są na potrzebach i wymaganiach naszych pacjentów. Koncentrujemy się na pacjencie jako osobie, na jego dobrym samopoczuciu fizycznym oraz emocjonalnym.

Oferujemy zintegrowane rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej

Jesteśmy dostawcą usług zintegrowanych w zakresie leczenia chorób nerek. Koncentrujemy się na pacjencie jako osobie, na jego dobrym samopoczuciu fizycznym oraz emocjonalnym. W innowacyjny sposób koordynujemy usługi nefrologiczne i pozanefrologiczne świadczone pacjentom z chorobami nerek, w maksymalny sposób ułatwiając im leczenie i czyniąc je bardziej dostępnym.

Tworzymy wartość dodaną w systemie opieki zdrowotnej

Jesteśmy zaufanym partnerem dla organów służby zdrowia i płatników, ponieważ pomagamy im w optymalny sposób wykorzystać ograniczony budżet, świadcząc przy tym opiekę wysokiej jakości nastawioną na potrzeby pacjenta. Im więcej leczonych przez Diaverum pacjentów, tym mniejsze koszty całkowite opieki nefrologicznej ponoszone przez organy służby zdrowia. Naszym celem jest opracowanie trwałych i długoterminowych rozwiązań, które stawiają pacjenta w centrum naszych działań.

Badania naukowe

Filozofia badań naukowych prowadzonych przez firmę Diaverum opiera się na potrzebach i wymaganiach pacjentów. Z dyrektorem naukowym Giovannim FM Strippolim na czele, aktywnie prowadzimy coraz więcej światowej klasy badań klinicznych ukierunkowanych na pacjenta, aby usprawnić procedury i w pełni poznać złożone potrzeby pacjentów cierpiących na choroby nerek. Przeczytaj więcej tutaj