Pasja

Podejście, które robi różnicę

Aby polepszyć jakość życia naszych pacjentów, motywujemy ich do większej samodzielności. Badania wykazały, że zaangażowani w swoje leczenie pacjenci rzadziej zapadają na schorzenia towarzyszące, znacznie lepiej znoszą chorobę i są ogólnie zdrowsi. Pomagamy naszym pacjentom poprzez otwartą komunikację i specjalne usługi w zakresie dializ, takie jak dializy nocne i wakacyjne. Szkolimy i motywujemy naszych pracowników, aby potrafili udzielić nie tylko pomocy medycznej, lecz także wsparcia emocjonalnego. Przeczytaj więcej tutaj.

Zespół Diaverum

W ośrodkach Diaverum staramy się budować kompetencje, dawać pracownikom możliwość rozwoju i promować ducha współpracy. Zachęcamy personel do podejmowania inicjatyw i szukania rozwiązań. Rozwój i utrzymanie motywacji w trudnych czasach to wyzwanie stojące przed naszymi pracownikami. Mimo to każdy z członków rodziny Diaverum codziennie udowadnia, jak ważne jest „podejście, które robi różnicę”. Przeczytaj więcej tutaj.

Ożywcze doświadczenie

We wszystkich naszych ośrodkach opieki nefrologicznej pacjenci obsługiwani są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu w przyjemnych, wygodnych i nowoczesnych pomieszczeniach. Obiekty podzielone są na cztery strefy: recepcję, pomieszczenia zabiegowe dla pacjentów, pomieszczenia dla personelu i zaplecze techniczne. Każda ze stref posiada inne wyposażenie odzwierciedlające pełnioną przez nią funkcję. Najważniejszym celem jest unikanie „zimnego” i bezosobowego klimatu szpitala i stworzenie atmosfery pełnej ciepła, co umożliwia pacjentom regenerację sił fizycznych i psychicznych. Szczegóły różnią się oczywiście w poszczególnych krajach w zależności od charakteru lokalnych obiektów i panujących warunków, ale wygląd i ogólne wrażenie pozostają zawsze takie same.