Nasza misja i wizja

Diaverum ma silną misję: „podwyższać jakość życia pacjentów ze schorzeniami nerek”.

Misja i wizja

W Diaverum naszym celem jest oferowanie pacjentom ze schorzeniami nerek takich terapii, które najlepiej pasują do ich stanu zdrowia i stylu życia. Jednak każdy pacjent jest inny. Dlatego ważne jest całościowe spojrzenie na pacjenta, które uwzględni jego sytuację życiową, chorobę, schorzenia współistniejące i stan emocjonalny.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Diaverum w kontaktach z tysiącami pacjentów opracowaliśmy całościowy model opieki obejmujący wszelkie formy dializy, a także profilaktykę i przeszczepy. Dodatkowo oferujemy usługi pozakliniczne, które ułatwiają naszym pacjentom normalne życie, w tym uprawianie sportu i wyjazdy na wakacje, bez ryzyka przerwania terapii medycznej podtrzymującej życie. Nasza oferta jest bardzo szeroka i daje pacjentom możliwość poprawy ich codziennego życia.

 

Mamy także bardzo dobrze sprecyzowana wizję, która definiuje cel działalności Diaverum: być „placówką pierwszego wyboru w opiece nefrologicznej”.

Naszym pacjentom zapewniamy indywidualną terapię i indywidualną opiekę. Centralna pozycja naszych pacjentów we wszystkim, co robimy, oznacza ukierunkowanie na ich całościowy stan zdrowia, tworzenie z nimi serdecznych relacji, postrzeganie ich jako indywidualnych osób i poprawa zarówno ich stanu zarówno pod względem medycznym, jak i emocjonalnym. Wierzymy w to, że pomagając naszym pacjentom w poprawie jakości ich życia, zrealizujemy naszą wizję, którą jest uzyskanie statusu placówki pierwszego wyboru.