Prasowe

Przeszukaj aktualności według identyfikatora

Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie fizjologii i medycyny. Tlen i przewlekła choroba nerek: nieoczekiwany związek.

Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie fizjologii i medycyny. Tlen i przewlekła choroba nerek: nieoczekiwany związek.

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za rok 2019 otrzymali wspólnie William G. Kaelin jr, sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza za odkrycie sposobu, w jaki komórki wyczuwają tlen i adaptują się do zmian jego dostępności. Tlen ma podstawowe znaczenie dla procesów życiowych. Bierze w nich udział na wiele różnych, niekiedy nieoczekiwanych sposobów. Jest kluczowy przy przekształcaniu pokarmu w energię, jak również regulacji metabolizmu komórkowego i funkcji fizjologicznych.

Szwedzka ambasador odwiedza Diaverum w Portugalii

02 października 2019 roku Diaverum Portugal z dumą powitało ambasador Szwecji, Jej Ekscelencję Helenę Pilsas Ahlin.

Diaverum rozszerza swoją obecność w Brazylii poprzez zakup nowej kliniki w Taboão da Serra w stanie São Paulo

São Paulo, 31 października 2019 r. – Diaverum rozszerza swoje usługi w Brazylii poprzez przejęcie INEDI – Instituto de Nefrologia e Diálise Ltda. Uwzględniając najnowszy nabytek, Diaverum prowadzi obecnie w Brazylii osiem ośrodków leczenia obsługujących ponad 3 tys. pacjentów.

Diaverum mianuje nowego Dyrektora Finansowego oraz nowego Dyrektora ds. Strategii i Polityki Zdrowotnej

Monachium, 19 stycznia 2015 r. – Diaverum, jeden z czołowych dostawców usług w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami nerek, mianował dwóch najlepszych niemieckich menedżerów, którzy dołączą do Zarządu firmy. Z dniem 1 lutego Martin E. Loeffler, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem, przejmie obowiązki Dyrektora ds. Finansów od Annette Kumlien, obecnej Wiceprezes i Dyrektor ds. Operacyjnych Diaverum. Strategiczna rola biura została wzmocniona poprzez dodanie działu: Regulacje Prawne i Ekonomia Służby Zdrowia. Działem tym zarządzał będzie dr Claus Biermann, który w 2014 roku pełnił funkcję Doradcy Zarządu Diaverum. Obydwaj są bezpośrednimi podwładnymi Daga Anderssona, Dyrektora Generalnego i Prezesa Diaverum.

Diaverum wchodzi na rynek azjatycki, nabywając centra nefrologiczne w Kazachstanie

Monachium/Ałmaty, 16 stycznia 2015 – Diaverum, jeden z czołowych na świecie usługodawców w zakresie leczenia chorób nerek, ogłosił dziś przejęcie sieci Nefros Asia w Kazachstanie obejmującej dziewięć centrów nefrologicznych w całym kraju. Centra zostaną wkrótce zintegrowane w ramach globalnej sieci opieki nefrologicznej Diaverum obejmującej Europę, Bliski Wschód, Amerykę Łacińską oraz Australię. Poprzez nabycie sieci Nefros Diaverum wkracza po raz pierwszy na rynek azjatycki. Pacjenci oraz personel skorzystają z wysokich standardów klinicznych Diaverum, profesjonalnych programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz spotkają się z podejściem ukierunkowanym na pacjenta.