Diaverum wdraża kontrakt na świadczenie usług w zakresie leczenia chorób nerek w Arabii Saudyjskiej

Monachium/Rijad, 18 listopada 2014 r. — Diaverum, jeden z czołowych dostawców usług w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami nerek, oficjalnie uruchomił dziś projekt świadczenia usług w zakresie leczenia chorób nerek i otworzył Ośrodek opieki nefrologicznej w szpitalu Prince Mohammed bin Abdulaziz w Rijadzie. Wydarzenie to stanowi kamień milowy w ramach kontraktu z Ministerstwem Zdrowia, na świadczenia dializacyjne, obejmujące 5000 pacjentów w Królestwie Arabii Saudyjskiej. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy firma Diaverum otworzyła dodatkowe dwa ośrodki w Dżuddzie i Onezah. Ośrodek w Rijadzie został uruchomiony pod patronatem HE Eng. Adel Fakieh, pełniący obowiązki Ministra Zdrowia Arabii Saudyjskiej.

Przy okazji uruchomienia projektu i otwarcia Ośrodka opieki nefrologicznej Ziyad Kabli, Dyrektor Zarządzający Diaverum Arabia Saudyjska, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni zaufaniem, jakim Minister Zdrowia obdarzył firmę Diaverum, jej kompetencje i doświadczenie. Otwierając dziś Ośrodek opieki nefrologicznej w szpitalu Prince Mohammed bin Abdulaziz, udowadniamy, że dotrzymaliśmy obietnic”.

Oddział dializ w szpitalu Prince Mohammed bin Abdulaziz jest w stanie przyjąć 200 pacjentów korzystających z dializ i cierpiących na przewlekłe choroby nerek. Oddział jest wyposażony w nowoczesne technologie oraz zapewnia najwyższej jakości świadczenia medyczne w przytulnym i przyjaznym otoczeniu. Jak w przypadku wszystkich centrów leczenia chorób nerek firmy Diaverum, odzwierciedla główne wartości naszej firmy: kompetencję, inspirację oraz pasję, co w połączeniu ze skandynawskimi korzeniami firmy tworzy optymistyczną i rodzinną atmosferę. Kluczowym założeniem jest unikanie „chłodnej” atmosfery szpitalnej, a zapewnienie w zamian ciepłego otoczenia, oddziaływującego pozytywnie na pacjentów wraz z dostępem do najwyżej klasy świadczeń medycznych.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia medyczne, zwłaszcza w ramach jednego z najbardziej zaawansowanych obecnie na świecie systemów leczenia chorób nerek, władze Arabii Saudyjskiej postanowiły zwiększyć uczestnictwo sektora prywatnego, gwarantującego wsparcie międzynarodowe i podpisały na początku tego roku umowę z Diaverum Arabia Saudyjska. Umowa obejmuje świadczenie wysokiej jakości usług medycznych obywatelom zamieszkującym wszystkie regiony i prowincje Królestwa Arabii Saudyjskiej. Firma Diaverum zamierza inwestować w dalszą poprawę istniejącej infrastruktury, a także w jej rozbudowę, mając na celu poprawę wyników medycznych i zagwarantowanie zadowolenia pacjentów. Po zakończeniu wszystkich etapów wdrażania firma Diaverum zarządzać będzie ok. 90 ośrodkami opieki nefrologicznej na terenie całego Królestwa i zapewniać pomoc medyczną dla ponad 5000 pacjentów.

Integracyjny personel pielęgniarski

W Arabii Saudyjskiej, podobnie jak na wszystkich nowych rynkach, Diaverum wykorzystuje koncepcję integracyjnego personelu pielęgniarskiego. Doświadczony personel pielęgniarski Diaverum, z rynków o ustalonej pozycji, jest przenoszony na określony czas do lokalizacji na nowych rynkach, gdzie rozpoczynana jest działalność, aby szkolić lokalny personel zgodnie ze standardami Diaverum, co pozwala na bezproblemowe wdrażanie procesów klinicznych oraz wsparcie pracy zespołów.

„Niezwykle doceniamy zaangażowanie i pomoc integracyjnego personelu pielęgniarskiego” – powiedział Ziyad Kabli. „W tym konkretnym przypadku, gdy na przestrzeni krótkiego czasu zatrudniamy i szkolimy setki nowych pracowników, tego typu wsparcie jest niezbędne”.

Na poziomie globalnym, Diaverum także korzysta na wdrażaniu programu Pielęgniarki Integracyjnej, gdyż kadra ta, ma możliwość poznania nowego rynku i wykorzystania zdobytego doświadczenia na poziomie organizacji międzynarodowej.

Rynek opieki zdrowotnej w Arabii Saudyjskiej jest jednym z najszybciej rozwijających się w tym zakresie rynków na świecie i szacuje się, że jego wzrost w 2015 roku wyniesie ok. 10%. Głównymi wyzwaniami są rosnąca i starzejąca się populacja oraz częstsze występowanie chorób związanych ze stylem życia, jak np. cukrzyca i nadciśnienie.

Szacuje się, że na całym świecie, do roku 2025, na cukrzycę cierpieć będzie 380 milionów ludzi, a 1,56 miliarda ludzi uskarżać się będzie na podwyższone ciśnienie krwi. Obie choroby stanowią główne przyczyny przewlekłej choroby nerek (PChN). Obecnie ponad 5% światowej populacji osób dorosłych cierpi z powodu określonego rodzaju uszkodzenia nerek lub PChN. W Europie występowanie wynosi ok 8%. W Królestwie Arabii Saudyjskiej ponad 10 000 pacjentów cierpi na schyłkową niewydolność nerek i wymaga terapii nerkozastępczej.

Leczenie dializą wymaga od pacjentów całkowitej zmiany stylu życia. Oprócz najwyższej jakości leczenia, pacjenci potrzebują elastyczności i swobody do prowadzenia normalnego trybu życia, by tracić jak najmniej czasu na pobyty w szpitalach i móc zachować poczucie normalności w życiu.

„Naszym celem jest świadczenie usług dializacyjnych, z jednoczesnym rozwojem zintegrowanego podejścia w opiece nefrologicznej, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia” – twierdzi Dag Andersson, prezes i dyrektor generalny Diaverum. „Będziemy oferować dodatkowe usługi, takie jak dostęp naczyniowy, a także koordynować opiekę nad pacjentami z chorobami nerek, by poprawiać jakość ich życia. Zintegrowana opieka nad pacjentami z chorobami nerek, obejmuje środki do szukania lepszych metod wczesnej diagnozy i leczenia oraz będzie niezbędna w leczeniu rosnącej liczby pacjentów z chorobami nerek w Arabii Saudyjskiej, zarówno pod względem społeczno-ekonomicznym, jak i medycznym”.

Jedną z takich usług jest dializa wakacyjna, tzn. możliwość podróży do jednego z 300 ośrodków opieki nefrologicznej Diaverum na całym świecie i otrzymania tak wysokiego standardu opieki, do jakiego pacjenci są przyzwyczajeni w swoich klinikach.