Diaverum zaprezentuje się podczas Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA 2014

Monachium/Ryga, 5 września 2014 r. — Diaverum, jeden z wiodących na świecie usługodawców w zakresie zintegrowanego leczenia chorób nerek, będzie podczas 43. Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA w Rydze (Łotwa) gospodarzem sesji edukacyjnej oraz zaprezentuje na wystawie zakres świadczonych przez siebie usług . Sesja organizowana jest pod hasłem „Woda to życie — Woda do dializ w centrum troski o pacjenta”. W jej trakcie zostaną omówione różne, wpływające na bezpieczeństwo pacjentów, właściwości wody do dializ oraz sposoby postępowania w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla pacjentów z chorobami nerek.

„Woda jest zazwyczaj pomijana w zaleceniach dotyczących dializ, stanowi jednak fundamentalny element dializoterapii. Ze względu na charakter choroby i konieczność poddawania się dializom, pacjenci są narażeni na szkodliwe skutki stosowania wody złej jakości w dializoterapii” — mówi Jan Cowperthwaite, Dyrektor Edukacji Klinicznej w Diaverum.

„Ważne więc jest, by cały personel odpowiadający za aspekty związane z uzdatnianiem wody (w tym pielęgniarki i technicy), potrafił zidentyfikować zagrożenia, które mogą wiązać się z ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów oraz podejmował odpowiednie działania naprawcze. Dzieląc się naszymi najlepszymi praktykami podczas tegorocznej Konferencji EDTNA/ERCA, chcemy wesprzeć innych w doskonaleniu świadczonej przez nich opieki” — wyjaśnia Jan Cowperthwaite.

Najlepsze praktyki wywodzą się z programu wiedzy o wodzie, który wprowadzony został w 2011 roku i tworzy istotną część programu szkoleniowego dla pielęgniarek w Diaverum Kompetencje w praktyce.

„Celem naszej firmy jest nieustanne podnoszenie jakości świadczonej opieki i zapewnienie wszystkim naszym pacjentom najlepszych możliwych wyników. W sieci naszych ośrodków opieki nefrologicznej wdrożyliśmy doskonałe rozwiązania technologiczne, określone zasady i procedury oraz program szkoleniowy odpowiednio dostosowany do parametrów systemów uzdatniania wody, co pozwala zapewnić optymalną jakość wody do dializ” — skomentował dr Jörgen Hegbrant, Dyrektor ds. Medycznych w Diaverum.

Co więcej, przedstawiciele Diaverum będą obecni na stanowisku 9. w hali wystawowej, gdzie prezentować będą naszą organizację i świadczone przez nią usługi. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje o ofercie Diaverum jako pracodawcy oraz o usługach świadczonych przez firmę i jej „podejściu, które robi różnicę.”

43. Międzynarodowa Konferencja EDTNA/ERCA odbędzie się w Rydze (Łotwa) i będzie trwać od soboty, 6 września do wtorku, 9 września. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest „Opieka nefrologiczna ukierunkowana na pacjenta — Multidyscyplinarne podejście do zdrowia pojmowanego holistycznie.”

Sesja Edukacyjna Diaverum odbędzie się w niedzielę, 7 września 2014 r. o godz. 14:00 w sali Omega 1 Centrum Kongresowego. Pełny program spotkania można znaleźć pod adresem:http://www.edtnaerca-conference2014.com/corporate-education-sessions/

Międzynarodowa Konferencja EDTNA/ERCA to międzynarodowa platforma spotkań specjalistów w dziedzinie nefrologii, partnerów branżowych, przedstawicieli krajowych stowarzyszeń i pracowników naukowych. Diaverum od wielu lat jest partnerem konferencji. Sympozja branżowe i wspierane przez przemysł sesje, takie jak Sesja Edukacyjna Diaverum, stanowią kluczowy element programu naukowego Konferencji.