Diaverum mianuje nowego Dyrektora Finansowego oraz nowego Dyrektora ds. Strategii i Polityki Zdrowotnej

Monachium, 19 stycznia 2015 r. – Diaverum, jeden z czołowych dostawców usług w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami nerek, mianował dwóch niemieckich top menedżerów, którzy dołączą do kierownictwa firmy. Z dniem 1 lutego Martin E. Loeffler, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem, przejmuje od Annette Kumlien- obecnego Vice Prezydenta i Dyrektora Operacyjnego Diaverum, obowiązki Dyrektora Finansowego. Dział stategii firmy został rozszerzony o funkcję : Kontakty z Rządami i Ekonomia Służby Zdrowia. Funkcję tą objął dr Claus Biermann, który w 2014 roku pełnił obowiązki Doradcy Zarządu Diaverum. Obydwaj są bezpośrednimi podwładnymi Daga Anderssona, Dyrektora Generalnego i Prezydenta Diaverum.

Komentując nowe nominacje w kierownictwie, Dag Andersson powiedział: „Stale rozwijamy i poszerzamy zakres działalności naszejfirmy, by osiągnąć model w pełni zintegrowanej opieki nefrologicznej. Ma torównież odzwierciedlenie w najnowszych zmianach naszego kierownictwa”.

„Martin Loeffler legitymuje się doświadczeniem w pracy w dynamicznie zmieniających się i złożonych warunkach, a dr Claus Biermann natomiast to ekspert w zakresie strategii, polityki zdrowotnej oraz ekonomii w opiece zdrowotnej. Obydwaj w swym podejściu są zorientowani na potrzeby pacjenta i odegrają kluczową rolę w rozwoju naszej organizacji, by stała się dostawcą zintegrowanych usług nefrologicznych" - dodał Dag Andersson.

Martin E. Loeffler – Dyrektor Finansowy z międzynarodowym doświadczeniem

Martin Loeffler rozpoczął swoją karierę w księgowości zarządczej. Przyjął on rolę Dyrektora Zarządzającego oraz Regionalnego Dyrektora Finansowego w firmie Computer 2000 po przejęciu tej firmy przez Tech Data Corporation. Od 2003 roku pracował w różnych firmach takich jak: Thiel Logistik AG, Gagfah S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Zanim rozpoczął pracę w Diaverum, pracował jako Dyrektor w firmie CFO Solutions w Hamburgu. Martin Loeffler posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie biznesu w Niemczech oraz tytuł MBA uzyskany na University of Georgia.

„Firma Diaverum wykazała przez ostatnie lata znaczący rozwój i jest cenionym partnerem ze względu na swoje globalne podejście, połączone z elastycznością w zakresie adaptacji do lokalnych wymagań. Nie mogę się już doczekać, by pomóc w generowaniu wzrostu i poprawy wyników firmy" - powiedział Martin Loeffler, Vice Prezydent i Dyrektor Finansowy firmy Diaverum.

Dr Claus Biermann – międzynarodowy ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia.

„Jestem podekscytowany podjęciem pracy w tej szybko rozwijającej się firmie i wspólnym torowaniem drogi w kierunku zintegrowanej opieki nefrologicznej Kluczowymi czynnikami sukcesu będą: zgromadzenie informacji o politykach zdrowotnych , identyfikacja i utrzymywanie strategicznych partnerów, jak też wprowadzanie pilotażowych projektów mających znaczenie dla zintegrowanej opieki zdrowotnej” - powiedział dr Claus Biermann, Vice Prezydent i Dyrektor ds. Strategii i &Polityki Zdrowotnej Diaverum.

Poprzednio dr Claus W. Biermann pracował jako Doradca ds. Opieki Zdrowotnej oraz przedsiębiorca. Swoją karierę rozpoczął w 1990 r. pełniąc różne funkcje medyczne, jakościowe i badawcze, w szpitalach uniwersyteckich w Hamburgu, Bochum, Muenster, Aarhus i Chicago, po czym pracował na różnych najwyższych stanowiskach kierowniczych w dziedzinie opieki zdrowotnej w firmach Janssen-Cilag Germany/Europe, Gruenenthal, Coss AG oraz T-System International. W 2006 r. dołączył do Royal Philips Electronics jako Vice Prezydent ds. Rozwoju Działalności Globalnej w Opiece Zdrowotnej oraz Dyrektor ds. Medycznych w Służbie Zdrowia Rynków Wschodzących. W 2012 r. objął rolę Dyrektora Wykonawczego ds. Rozwoju Rynku &i Innowacji w Służbie Zdrowia w firmie GE Germany/Europe. Studiował medycynę w Szwajcarii, Niemczech oraz USA. Jest doktorem medycyny (MD) oraz posiada tytuł magistra w dziedzinie zdrowia publicznego nadany przez uniwersytet w Bielefeld w Niemczech.

Cały zespół kierowniczy Diaverum można znaleźć tutaj.