Międzynarodowe możliwości

Oferujemy specjalnie zaprojektowane programy przeznaczone dla pracowników wykazujących duży potencjał w różnych dziedzinach, aby umożliwić im wymianę zasad najlepszej praktyki i zdobycie międzynarodowego doświadczenia, zapewniając pełne wsparcie podczas realizacji programów.

Integracja personelu pielęgniarskiego

W programie integracji personelu pielęgniarskiego oferujemy możliwości uczestnictwa w realizacji zadań za granicą, zazwyczaj na nowych rynkach. Takie delegacje zwykle trwają 6–12 miesięcy, podczas których personel pielęgniarski może dzielić się swoim doświadczeniem z miejscowymi zespołami, równocześnie wzbogacając własne umiejętności i wiedzę. Program integracyjny dla personelu pielęgniarskiego jest kluczowym elementem procesu integracji Diaverum i ma na celu wsparcie przy tworzeniu nowych rynków. Nasz personel pielęgniarski ma także gwarancję zatrudnienia po powrocie do kraju.

d.ROTATION

Nasi ludzie są świetni w tym, co robią, i chętnie dzielą się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami. Dzięki programowi d.ROTATION możemy wspierać wymianę kulturalną i rozpowszechnianie zasad najlepszej praktyki wśród personelu pielęgniarskiego. Delegacje trwają zwykle 12–24 miesięcy i wspierają rozwój osobisty naszych pracowników, a także wymianę zasad najlepszej praktyki. Podobnie jak w przypadku integracji personelu pielęgniarskiego uczestnicy programu d.ROTATION mają zagwarantowane zatrudnienie po powrocie do kraju.

Mentoring

Jesteśmy dumni z inspirującej sieci naszych kompetentnych ludzi z pasją, którzy służą wspólnej sprawie: poprawie opieki nefrologicznej. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników to najbardziej wartościowe aktywa Diaverum.

Nasi nowi pracownicy integrują się dzięki pomocy swoich kolegów. Obecni pracownicy, dzieląc się swoją wiedzą, pomagają nowym koleżankom i kolegom, aby Ci już od samego początku, poczuli się mile widziani w zespole.

Członkowie Zarządów Diaverum z poszczególnych krajów, ściśle ze sobą współpracują, dzieląc się najlepszymi praktykami.