Osoba do kontaktu w sprawach kadrowych

Więcej informacji na temat możliwości podjęcia pracy w którymś z państw, gdzie Diaverum prowadzi działalność, można uzyskać w naszym zespole Diaverum Human Resources: HR_Poland@diaverum.com