Blog - aktualności

Przeszukaj aktualności według identyfikatora

Jak dobrze żyć z chorobą nerek?

Po zdiagnozowaniu przewlekłej niewydolności nerek świat może jawić się w wyjątkowo ciemnych barwach. Historia Pani Magdaleny, pacjentki ośrodka dializ NZOZ Diaverum w Gdyni, jest dowodem, że pacjenci z PChN mogą żyć pełnią życia podczas leczenia.

Szczepienie COVID-19 - pytania i odpowiedzi

Szczepionki są bezpieczne, efektywne i ratują życie. Pytania i odpowiedzi, pokazujące, że korzyści ze szczepień znacznie przewyższają ryzyko zachorowania.

Jak wspólnie się chronić? COVID-19

Jak wspólnie się chronić? Diaverum przypomina o środkach ochrony i bezpieczeństwa, które należy zachować przez cały okres obowiązywania pandemii COVID-19.

Przezwyciężymy ten kryzys naszą siłą i determinacją

Przezwyciężymy ten kryzys naszą siłą i determinacją

Od stycznia przygotowujemy się na negatywny wpływ wybuchu epidemii COVID-19. Wcześnie powołaliśmy zespół ds. zarządzania kryzysowego i zmobilizowaliśmy naszą globalną organizację do wdrożenia planów awaryjnych, koncentrując się na trzech polach: ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu; zapewnieniu ciągłości operacyjnej; oraz wsparciu naszego personelu medycznego.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo

Od stycznia, personel Diaverum - lekarski i pielęgniarski - codziennie pracuje nad tworzeniem wytycznych i aktualizuje procedury postępowania oraz monitorowania pacjentów dializowanych w okresie pandemii COVID-19. Stworzyliśmy rygorystyczne procedury, które zmniejszają ryzyko zarażenia, pozwalają na szybką identyfikację i podjęcie właściwych działań. Procedury te są regularnie uaktualniane, a ich celem jest zapewnienie zgodności z restrykcyjnymi wymogami naukowymi i epidemiolo¬gicz¬nymi, by zminimalizować rozprzestrzenianie się tej choroby.