Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo

Drodzy Pacjenci Diaverum,

Od stycznia, personel Diaverum - lekarski i pielęgniarski - codziennie pracuje nad tworzeniem wytycznych i aktualizuje procedury postępowania oraz monitorowania pacjentów dializowanych w okresie pandemii COVID-19. 

Stworzyliśmy rygorystyczne procedury, które zmniejszają ryzyko zarażenia, pozwalają na szybką identyfikację i podjęcie właściwych działań. Procedury te są regularnie uaktualniane, a ich celem jest zapewnienie zgodności z restrykcyjnymi wymogami naukowymi i epidemiolo­gicz­nymi, by zminimalizować rozprzestrzenianie się tej choroby.

Wszelkie informacje dotyczące bezpiecznego leczenia dializacyjnego zostały przekazane przez zespoły medyczne Państwa ośrodków dializ.

Opiekujący się Państwem zespół medyczny  dostarczył Państwu wszelkie  informacje potrzebne do bezpiecznego kontynuowania leczenia. Naturalnie, istnieje również potrzeba wprowadzania zmian w codziennej pracy ośrodka, by zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania w tym szcze­gólnie trudnym okresie. W przyszłości mogą pojawić się zmiany wpływające na harmonogram leczenia, jego przebieg i wizyty w ośrodku. Przed wejściem na salę zabiegową pacjent może być również poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia, pod kątem objawów zakażenia. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie pacjentom jak największego bezpieczeństwa. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, co jest całkowicie naturalne, prosimy o kontakt z personelem medycznym ośrodka, który na co dzień się Państwem opiekuje.

Mogą Państwo stanąć w obliczu sytuacji, w której na tę chorobę zachorowaliby członkowie Państwa rodziny lub inni pacjenci poddawani dializie. W takim przypadku należy zachować spokój i poinformować zespół ośrodka dializ. Zapewnimy Państwu wszelkie niezbędne wsparcie.

Należy również dodać, że na ryzyko zachorowania narażeni są także nasi pracownicy – z tego powodu mogą wystąpić zmiany w liczbie personelu obecnego w ośrodku oraz w jego bieżącym funkcjonowaniu.

Pomimo podejmowania wszelkich dostępnych środków, w celu zapobiegania przenoszeniu się wirusa, nie możemy wykluczyć, że niektórzy z naszych pacjentów zapadną na COVID-19. W związku z tym, wprowadziliśmy nowe procedury wstępnej oceny pacjenta przed wejściem do ośrodka dializ - mającej na celu identyfikację pacjentów z objawami zakażenia. Aby zapewnić takim pacjentom ciągłość leczenia dializami, opracowaliśmy plany awaryjne, we współpracy z organami krajowymi.

Większość przypadków zakażenia koronawirusem spowodowana jest kontaktem społecznym, dlatego niezbędna jest radykalna zmiana zachowań, aby zminimalizować ryzyko. Oprócz informacji, które otrzymują Państwo od personelu medycznego, niezmiernie ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

  •  Proszę postarać się nie wychodzić z domu – z wyjątkiem leczenia dializami.
  • Unikać kontaktów towarzyskich i zachować bezpieczny dystans od innych osób.
  • Jeśli dowiadują się Państwo, że ktoś, z kim mieli Państwo kontakt, zachorował na tę chorobę, natychmiast należy poinformować o tym telefonicznie personel medyczny – zanim udadzą się Państwo do ośrodka dializ.
  • Na prośbę pracowników medycznych, którzy Państwa leczą, należy używać środków ochrony osobistej.
  • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, suchy kaszel, ból, zatkany nos, katar, ból gardła lub biegunka, prosimy o kontakt z ośrodkiem dializ lub instytucjami ds. zdrowia.
  • Prosimy o przestrzeganie wszystkich procedur i zaleceń personelu medycznego w Państwa ośrodku dializ.
  • W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z personelem ośrodka dializ.

Nasz personel jest dobrze przygotowany do prowadzenia leczenia i zapewnienia bezpieczeństwa, ale konieczna jest Państwa współpraca.

Razem walczymy z tą nową chorobą. Razem zwyciężymy!

 

Fernando Macário, Chief Medical Officer Diaverum

M.D. Nephrology