Przezwyciężymy ten kryzys naszą siłą i determinacją

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Minęły dwa tygodnie, odkąd Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała COVID-19 jako pandemię. W tym okresie epicentrum choroby przeniosło się z Chin do Europy – mogliśmy obserwować, jak rządy na całym świecie podejmują bezprecedensowe działania mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby, jednocześnie wzmacniając krajowe systemy opieki zdrowotnej, aby sprostać temu wyzwaniu.

Powinniście wiedzieć, że Diaverum radzi sobie z tym kryzysem, wykazując się siłą i determinacją, a co najważniejsze – posiadając przemyślany plan.

Od stycznia przygotowujemy się na negatywny wpływ wybuchu epidemii COVID-19. Wcześnie powołaliśmy zespół ds. zarządzania kryzysowego i zmobilizowaliśmy naszą globalną organizację do wdrożenia planów awaryjnych, koncentrując się na trzech polach: ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu; zapewnieniu ciągłości operacyjnej; oraz wsparciu naszego personelu medycznego.

Równolegle współpracujemy z różnymi krajowymi organami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia wsparcia i opracowania wspólnych planów awaryjnych w zakresie leczenia pacjentów nefrologicznych, którzy zachorują na COVID-19.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu

Nasze kliniki działają już w oparciu o nowe, rygorystyczne protokoły, które do minimum ograniczają ryzyko zakażenia, pozwalają na szybką identyfikację pacjentów lub personelu z objawami choroby i zapewniają podjęcie właściwych działań. Wprowadzamy środki mające na celu utrzymanie naszych pacjentów w bezpiecznej odległości od siebie i uniknięcie niepotrzebnych interakcji pomiędzy pacjentami lub pacjentami a personelem. Środki te obejmują rezygnację z niepotrzebnych czynności, ustalenie różnych tras wejścia i wyjścia pacjenta, zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy pacjentami w poczekal­niach oraz warunki transportu pacjentów odbywających kolejną wizytę.

Wdrażamy ponadto rygorystyczne procedury wstępnej oceny pacjenta, w celu identyfikacji potencjalnie zakażonych pacjentów przed wejściem do kliniki oraz przygotowujemy się do leczenia pacjentów z COVID-19 w bezpiecznych, odizolowanych i kontrolowanych warunkach. Wdrożyliśmy również specjalne programy edukacji pacjentów w zakresie profilaktyki zakażeń układu oddechowego i COVID-19.

Kierownictwo medyczne uważnie śledzi pandemię i steruje realizacją naszych planów awaryjnych, jednocześnie ściśle nadzorując wszelkie incydenty z COVID-19 poprzez nasz cyfrowy system zarządzania leczeniem nefrologicznym i stałe kontakty z krajami.

Zapewnienie ciągłości operacyjnej

Opracowując plany awaryjne dla naszych klinik, poprosiliśmy wszystkich naszych pracowników na stanowiskach administracyjnych i nieklinicznych o pracę z domu, korzys­tając z naszej dobrze rozwiniętej infrastruktury IT. W ten sposób wnieśliśmy swój wkład w międzynarodowe wysiłki na rzecz spłaszczenia krzywej zachorowań i utrzymaliśmy nasze zespoły w stanie gotowości do pracy, by dalej zapewniać naszym klinikom potrzebne jak nigdy dotąd wsparcie.

W kontekście zamykania granic, zakłóceń w łańcuchach dostaw i bezprecedensowego globalnego zapotrzebowania na sprzęt ochronny wzmocniliśmy naszą grupę zadaniową ds. zaopatrzenia, aby zapewnić terminowy przepływ dostaw materiałów do dializ i sprzętu ochronnego do naszych ośrodków na całym świecie.

Co więcej, mamy to szczęście, że nasza pozycja finansowa jest mocna. Mogliśmy przed­sięwziąć wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej, aby w tych niepewnych warunkach utrzymać bezpieczeństwo działalności.

Wspieranie naszego personelu medycznego

W tych chwilach myślimy głównie o naszym wspaniałym personelu lekarskim i pielęg­niarskim, który ciężko pracuje, aby tworzyć nowe procedury i chronić naszych pacjentów przed pandemią, oferując im jednocześnie ten sam poziom obsługi pełnej współczucia i zrozumienia.

Wyrażając im naszą wdzięczność i najwyższe uznanie, wprowadzamy jednocześnie programy dostosowane do potrzeb danego kraju, by wspierać personel w tych trudnych czasach. Między innymi wdrażamy programy wsparcia, doradcze i różne środki ułatwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb, począwszy od wsparcia opieki nad dziećmi po tymczasowe zakwaterowanie.

Współpraca z krajowymi systemami opieki zdrowotnej

Uważamy, że w czasie tego kryzysu naszym obowiązkiem w zakresie opieki i odpowiedzialności społecznej jest wspieranie krajowych systemów opieki zdrowotnej w radzeniu sobie z nadchodzącym wyzwaniem, jakim jest zwiększenie liczby dializowanych pacjentów wymagających hospitalizacji. Z tego powodu współpracujemy z różnymi krajowymi organa­mi opieki zdrowotnej, w celu opracowania wspólnych planów awaryjnych i wspierania prze­cią­żo­nych szpitali publicznych.

W związku z tym, w różnych krajach pomogliśmy rządom, przejmując pacjentów przewlekle chorych, aby można było przeznaczyć placówki publiczne wyłącznie dla pacjentów z COVID-19, lub przeorganizowaliśmy pobyt naszych pacjentów w ramach sieci naszych ośrodków, aby wyznaczyć specjalne placówki dla osób zakażonych.

W innych krajach udostępniliśmy infrastrukturę dializacyjną dla nowo zakładanych ośrodków lub – jak w przypadku Portugalii – w pełni wyposażoną klinikę w celu wzmocnienia zdolności sektora publicznego, do sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu na hospitali­zację.

W każdej sytuacji współpracujemy ściśle z władzami lokalnymi, by służyć naszym dializowanym pacjentom.

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Znaleźliśmy się w naprawdę bezprecedensowej sytuacji. Bez wątpienia czeka nas bardzo trudny czas, ale jesteśmy przygotowani. Mamy solidny plan, odpowiednie kierownictwo medyczne, modele zarządzania i najlepszych specja­listów na świecie.

Wszystko to w połączeniu z naszą mocną pozycją finansową i profesjonalnym zarządzaniem w poszczególnych krajach daje mi ogromną pewność, że wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi.


Teraz pracujmy wszyscy z siłą i determinacją, jakiej nikt dotąd nie widział.

Realizujemy szlachetną misję!

 

Dimitris Moulavasilis, Chief Executive Officer Diaverum