Kamień milowy w walce przeciw COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym osiągnęliśmy kamień milowy w walce z COVID-19. We wszystkich ośrodkach dializ Diaverum na całym świecie 73% pacjentów i 80% personelu otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, co jest znaczącym dokonaniem w naszej branży. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia.

Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, efektywne i ratują życie.

Od grudnia ubiegłego roku, kiedy instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną na całym świecie zaczęły zatwierdzać takie szczepionki, ciężko pracowaliśmy, aby:

  • umożliwić jak najszybsze szczepienia wszystkim naszym pacjentom oraz personelowi - zarówno w ośrodkach dializ jak i w biurach, gdy szczepionka będzie dostępna w ich krajach,
  • kontynuować ścisłe przestrzeganie naszego planu awaryjnego, zaktualizowanego w styczniu tego roku, zawierającego jasne wytyczne, dotyczące szczepień dla pacjentów przewlekle dializowanych oraz dla personelu medycznego,
  • dbać o wysoką jakość opieki medycznej wszędzie tam, gdzie działamy.

Aby zapewnić spójność, zaangażowanie i jasność naszego podejścia, Korporacyjny Dział Medyczny przeprowadził nas przez tę bezprecedensową pandemię, codziennie rozmawiając i organizując regularne telekonferencje z udziałem pacjentów, personelu i kierownictwa krajowych oddziałów Diaverum na całym świecie. Wszystkie działania komunikacyjne i edukacyjne miały na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia szczepień.

Naszą ambicją było, aby wszyscy pacjenci i personel zaszczepili się, gdy będzie dla nich dostępna szczepionka. Wiedzieliśmy jednak, że pomimo założeń naszego planu awaryjnego COVID-19 i określonych zasad szczepień, ostateczna decyzja o przyjęciu szczepionki, będzie należała do samych zainteresowanych: naszych pacjentów i personelu. To decyzja mająca zasadniczy wpływ na uniknięcie zakażenia i zapewnienie wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa.   

Dlatego dzisiejsze osiągnięcie jest przede wszystkim osiągnięciem naszych pacjentów i pracowników. Chcielibyśmy wszystkim podziękować za wsparcie w naszej walce z wirusem.

Z każdym dniem zbliżamy się do 100%. Nawet w krajach, w których obecna dostępność szczepień jest niska lub krajowe kampanie informacyjne dopiero się rozpoczęły, dążymy do tego, aby zaszczepić wszystkich pacjentów i personel. Nie tracimy jeszcze czujności i nadal wzajemnie się wspieramy, prowadzimy szczepienia i przestrzegamy zaleceń dotyczących profilaktyki zdrowotnej, aby zakończyć pandemię, chronić siebie, nasze rodziny i lokalne społeczności.

Dimitris Moulavasilis, Chief Executive Officer

Fernando Macário, Chief Medical Officer