Blog - aktualności

Przeszukaj aktualności według identyfikatora

Jak wspólnie się chronić? COVID-19

Jak wspólnie się chronić? Diaverum przypomina o środkach ochrony i bezpieczeństwa, które należy zachować przez cały okres obowiązywania pandemii COVID-19.

Przezwyciężymy ten kryzys naszą siłą i determinacją

Przezwyciężymy ten kryzys naszą siłą i determinacją

Od stycznia przygotowujemy się na negatywny wpływ wybuchu epidemii COVID-19. Wcześnie powołaliśmy zespół ds. zarządzania kryzysowego i zmobilizowaliśmy naszą globalną organizację do wdrożenia planów awaryjnych, koncentrując się na trzech polach: ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu; zapewnieniu ciągłości operacyjnej; oraz wsparciu naszego personelu medycznego.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo

Od stycznia, personel Diaverum - lekarski i pielęgniarski - codziennie pracuje nad tworzeniem wytycznych i aktualizuje procedury postępowania oraz monitorowania pacjentów dializowanych w okresie pandemii COVID-19. Stworzyliśmy rygorystyczne procedury, które zmniejszają ryzyko zarażenia, pozwalają na szybką identyfikację i podjęcie właściwych działań. Procedury te są regularnie uaktualniane, a ich celem jest zapewnienie zgodności z restrykcyjnymi wymogami naukowymi i epidemiolo¬gicz¬nymi, by zminimalizować rozprzestrzenianie się tej choroby.

Odpowiedź Diaverum na COVID-19

Odpowiedź Diaverum na COVID-19

Ściśle monitorujemy sytuację i podejmujemy proaktywne działania na rzecz ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pacjentów i pracowników. Kontynuujemy wysiłki mające na celu wspieranie naszego personelu w zapewnieniu doskonałej opieki medycznej wszystkim naszym pacjentom.

Pacjent z niewydolnością nerek podróżuje z rodziną po całym świecie

Pacjent z niewydolnością nerek podróżuje z rodziną po całym świecie

Dializy nie powstrzymają Filipe Almeidy przed realizacją jego marzeń.