Fakty i liczby

Diaverum Polska istnieje od 2001 roku. W chwili obecnej pod szyldem Diaverum działają 24 stacje dializ, w których leczymy ponad 2200 pacjentów. Diaverum Polska jest drugim co do wielkości, dostawcą usług nefrologicznych w Polsce.

Wizja Diaverum

Pierwszy wybór w dziedzinie leczenia chorób nerek

Misja Diaverum

Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami nerek

Podstawowe wartości

Kompetentni, inspirujący, pełni pasji

Zakres świadczonych usług

  • Profilaktyka
  • Hemodializy
  • Dializy otrzewnowe
  • Przygotowanie do przeszczepu

Dyrektor Naczelny

Ryszard Zając

Zatrudnienie

896 pracowników