Leczenie

Dializoterapia

Przewlekła niewydolność nerek zazwyczaj rozwija się powoli. Stwarza to pacjentowi, jego rodzinie i osobom z jego otoczenia możliwość przygotowania się.

Wielu pacjentów nie jest poddawanych przeszczepowi zaraz po postawieniu diagnozy; potrzebują oni dializoterapii i leków. Ważne jest, by wybrać rodzaj dializoterapii, który najlepiej odpowiada medycznym i osobistym potrzebom pacjenta. Ponadto pacjenci oraz ich krewni i przyjaciele muszą przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Życie z przewlekłą niewydolnością nerek może być tak samo satysfakcjonujące, jak życie zdrowej osoby - wszystko zależy od tego, jaki stosunek do choroby i leczenia ma pacjent i wspierające go osoby.