Automatyczna dializa otrzewnowa

ADO jest metodą dializy otrzewnowej, która opiera się na takich samych zasadach jak CADO, z tą różnicą, że wymiany odbywają się podczas snu pacjenta z użyciem specjalnego aparatu o nazwie „cykler”. Podczas dnia pacjent może swobodnie wykonywać różne zajęcia.

ADO

Procedura ADO

W ADO produkty przemiany materii i nadmiar wody usuwane są przez specjalny aparat w nocy, podczas snu pacjenta. Procedura trwa około 8–10 godzin. Aparat dokładnie i automatycznie mierzy ilość płynów potrzebną do każdej wymiany oraz ustala godziny podawania płynów, długość okresu zalegania oraz godziny odprowadzania płynów.

Wieczorem pacjent podłącza się do aparatu do ADO. Dializa trwa całą noc, a rano po przebudzeniu się pacjenta aparat zostaje odłączony. Bezpośrednio przed odłączeniem od aparatu wykonywane jest zazwyczaj ostatnie podanie roztworu, który pozostaje w jamie otrzewnowej pacjenta podczas dnia. W przypadku niektórych pacjentów konieczna jest dodatkowa wymiana w ciągu dnia.

Szkolenie pacjenta trwa średnio około 10 dni, po upływie których potrafi on sam wykonać dializę w domu.

Aparaty i wyposażenie

Aparaty do ADO mają wielkość walizeczki na kółkach i łatwo je przenosić. Aparat jest przeznaczony do pracy w ramach normalnego rytmu snu. Dializę można przerwać w przypadku konieczności opuszczenia łóżka (np. pójścia do toalety).

Nowsze aparaty wyposażone są w programowane karty danych – można na nich zaprogramować zalecany schemat dializy i zapisywać dane z przebiegu każdej wymiany. Oprócz miejsca na aparat niezbędne jest także przeznaczenie pewnej ilości miejsca w domu na przechowywanie płynów i materiałów do DO.