Przeszczep nerki

Przeszczep nerki jest doskonałą opcją w przypadku, gdy pacjent chce osiągnąć najwyższą jakość życia. Ważne jest, by pamiętać, że przeszczep nie umożliwi wyleczenia przewlekłej niewydolności nerek, jest on tylko jedną z form terapii nerkozastępczej. Do końca życia konieczne będzie przyjmowanie leków. Dla wielu pacjentów przeszczep nerki zapewni jednak większą niezależność i umożliwi prowadzenie bardziej normalnego życia.

Nie tylko korzyści – także ryzyko

Główne zasady przeszczepu nerki

Jeśli rozważają Państwo przeszczep, zespół medyczny oraz inni specjaliści pomogą Państwu zrozumieć, na czym on polega. Choć mogą Państwo odnieść korzyść z zabiegu, nie ma gwarancji, że Państwa jakość życia rzeczywiście się poprawi. Istnieją też czynniki ryzyka związane z przeszczepieniem nerki. Kandydowanie do przeszczepu nerki wiąże się z przejściem wszechstronnych badań mających na celu upewnienie się, że kwalifikują się Państwo do przeszczepu. Konieczne jest także dokładne zbadanie wybranych parametrów układu immunologicznego. Muszą być też Państwo w dobrym stanie ogólnym. Po znalezieniu się na liście osób oczekujących na przeszczep konieczne jest przestrzeganie ścisłych zaleceń dotyczących diety, przyjmowanych leków oraz prowadzenia właściwego stylu życia.

Niedobór narządów

Nerki do przeszczepów mogą pochodzić od żyjących, spokrewnionych z Państwem dawców oraz od osób niespokrewnionych, takich jak partnerzy życiowi lub bliscy przyjaciele. W niektórych krajach nerki mogą też pochodzić od nieznanych, żyjących dawców pragnących dokonać takiej darowizny. Wiele organów pochodzi od osób zmarłych. Należy jednak podkreślić, że ilość dostępnych narządów do przeszczepu nie pokrywa zapotrzebowania. Możliwe, że nim dojdzie do zabiegu przeszczepienia nerki będą musieli Państwo czekać miesiącami, a nawet latami. Oczekiwanie może być frustrujące. Zespół medyczny przekaże Państwu wszystkie potrzebne informacje dotyczące przepisów prawnych oraz list osób oczekujących na zabieg.

Czy kwalifikuję się do przeszczepu?

Nie każdy pacjent może być kandydatem do przeszczepu nerki. Może mieć bowiem inną chorobę, przez którą przeszczep nerki stanie się zbyt skomplikowany i ryzykowny. Gdy pojawi się dostępna nerka, musi ona być dobrana do Państwa statusu immunologicznego. Im większa zgodność dawcy z Państwa wybranymi antygenami zgodności tkankowej, tym większa szansa na długoterminowy sukces przeszczepu. Należy podkreślić, że najlepsze wyniki osiąga się przy przeszczepie nerki pobranej od dawcy żyjącego, spokrewnionego z biorcą.

Poważna operacja

Transplantacja nerki jest poważną operacją. Oznacza, że będą musieli Państwo zostać w szpitalu przez 4–7 dni. Ponadto po operacji będą Państwo musieli przez resztę życia przyjmować leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionej nerki. Leki te muszą być ściśle monitorowane przez opiekujący się Państwem zespół medyczny. Będą też Państwo narażeni na podwyższone w stosunku do osób zdrowych ryzyko zakażeń. W ciągu pierwszego roku po przeszczepie będą Państwo musieli często odwiedzać lekarza w celu monitorowania funkcji przeszczepu i wykonywania badań.

Uczenie się z doświadczeń

Przeszczep nerek wprowadzi w Państwa życie zmiany o charakterze pozytywnym i negatywnym. Może być dla Państwa korzystne przedyskutowanie swoich obaw z osobą, która jest już po przeszczepie nerki. Zespół medyczny umożliwi Państwu kontakt i rozmowę z taką osobą.