Samodzielna hemodializa

Niektóre ośrodki zachęcają pacjentów do aktywnego uczestniczenia w prowadzonym leczeniu. Samodzielna hemodializa może być wykonywana w standardowym ośrodku dializ. Często również placówki samodzielnej dializy znajdują się poza głównym ośrodkiem dializ (np. w małych szpitalach, ośrodkach zdrowia lub w samodzielnych stacjach dializ).

W takim ośrodku pacjent otrzymuje instrukcje dotyczące wymaganych procedur do wykonania podczas dializy. Pacjenci samodzielnie wykonują część z tych procedur, jednak zawsze towarzyszy im personel pielęgniarski. Dzięki takiemu postępowaniu pacjenci wykazują bardziej aktywną rolę w wykonaniu dializy, czasami przejmując nad nią pełną kontrolę.

Długość okresu szkolenia zależy od tego, jak dużą odpowiedzialność za zabieg pacjent chce przejąć. Szkolenie może być prowadzone małymi krokami, umożliwiając pacjentowi stopniowe przejmowanie kontroli nad leczeniem.

W trakcie szkolenia pacjent uczy się wykonywania pewnych podstawowych czynności:

Samodzielna hemodializa

 • przygotowanie sprzętu i wyposażenia;
 • wprowadzanie igły do dostępu naczyniowego;
 • podanie leku;
 • monitorowanie aparatu sztucznej nerki;
 • kontrola ciśnienia krwi i tętna;
 • rejestracja zabiegu;
 • dezynfekcja sprzętu i pomieszczenia, w którym wykonywana jest dializa.

Zalety samodzielnej hemodializy:

 • większa kontrola nad procesem leczenia;
 • pełniejsza informacja na temat dializ, leków i wyników leczenia;
 • pacjenci przebywają w towarzystwie innych chorych pozostających w równie dobrym stanie, zainteresowanych swoją dializą;
 • często możliwa jest większa elastyczność harmonogramu dializ.

Wady samodzielnej hemodializy:

 • wymagany jest dodatkowy czas na przygotowanie aparatu;
 • konieczne jest przestrzeganie harmonogramu dni i godzin dializ;
 • potrzebny jest również czas na dostanie się do i z ośrodka oraz parkowanie samochodu.

W niektórych ośrodkach mogą Państwo otrzymać możliwość samodzielnego wykonania części lub wszystkich czynności, w zależności od tego, z czym będą się Państwo czuć komfortowo. Określa się to mianem wspólnej opieki. W takiej sytuacji pielęgniarka uzgodni z Państwem plan i będzie regularnie kontrolować Państwa bieżące czynności w ramach wspólnej opieki.