Chroń swoje nerki

Przewlekła niewydolność nerek to poważne zaburzenie, które na całym świecie występuje coraz częściej. Ponad dziesięć procent dorosłych cierpi na różnego rodzaju choroby nerek, które mogą doprowadzić do niewydolności nerek i tym samym do konieczności dializoterapii lub przeszczepu nerki. Choroba jest poważnym ograniczeniem wpływającym na jakość życia.

Dlatego ważne jest, by w największym możliwym stopniu zapobiegać niewydolności nerek. Osoby zdrowe, które chcą uniknąć uszkodzenia nerek, także powinny przestrzegać standardowych zaleceń zdrowotnych. Jest to szczególnie ważne dla osób, u których rozpoznano jakąkolwiek dysfunkcję nerek.