´Nasze podejście do opieki –d.CARE

Nasza koncepcja d.CARE jest oparta na całościowym podejściu do pacjenta, w pełni uwzględniającym jego sytuację życiową oraz na podejmowaniu starań, by ją poprawić. Jakie leczenie będzie najlepsze? Jakich usług dodatkowych potrzebuje pacjent? Jak sprawić, by jego życie było tak normalne, jak tylko to możliwe? Tymi pytaniami kierujemy się poprawiając jakość życia każdego z naszych pacjentów.

Dążymy do usamodzielnienia naszych pacjentów, aby przyjmowali aktywną postawę podczas leczenia. Oferując najwyższe standardy opieki medycznej i pełen zakres terapii nefrologicznych dajemy pacjentowi możliwość wyboru leczenia najbardziej odpowiadającego jego sytuacji.

Wierzymy, że aby dopasować się do potrzeb pacjenta należy połączyć wiele usług nefrologicznych i pozanefrologicznych w jeden pakiet, a także towarzyszyć mu na każdym etapie, przyczyniając się do poprawy jakości życia.  Aby to osiągnąć, stworzyliśmy Program Koordynacji Opieki nad Pacjentem.

Wdrożenie Programu Koordynacji Opieki nad Pacjentem ma trzy pozytywne skutki. Pozwala poprawić jakość życia pacjentów, podnosi wartość systemów opieki zdrowotnej oraz daje nam możliwość rozwoju w nowych obszarach takich jak leczenie cukrzycy czy chorób krążenia.

Wiemy, że edukowanie pacjentów ma ogromne znaczenie w leczeniu przewlekłej choroby nerek. Nasza platforma edukacyjna  d.ACADEMY przyczynia się do wzrostu satysfakcji pacjentów oraz umożliwia rozwój wewnątrz firmy. Inwestycja w wiedzę to inwestycja w najwyższą jakość opieki.

Wyjazd na wakacje, chociaż tak ważny, bywa dla pacjentów trudny. Poprzez nasz program d.HOLIDAY pomagamy pacjentom i ich rodzinom uniknąć problemów związanych z dializami. Szeroka sieć placówek oraz partnerów zewnętrznych umożliwia leczenie z dala od domu, w dowolnej z naszych stacji na świecie. Pomagamy również znaleźć odpowiednie zakwaterowanie w pobliżu.

100% zorientowania na poprawę jakości życia.