Behandling

Dialysbehandling

Hantera kroniska njursjukdomar

Kronisk njursvikt utvecklas vanligen under en lång tidsperiod. Detta ger patienten och dess omgivning möjlighet till att förbereda för detta.

Om diagnosen fastställs blir många patienter inte omedelbart transplanterade. Så de behöver dialysbehandling och medicinering. För det första är det viktigt att välja den typ av dialysbehandling som bäst motsvarar dina egna medicinska och personliga behov. Dessutom måste patienterna och deras släktingar och vänner vänja sig vid denna nya situation. Att leva med CKD (Chronic Kidney Failure – kronisk njursvikt)kan vara lika tillfredsställande som för en frisk person. Det handlar huvudsakligen om din egen attityd och stödet från din omgivning.