Automatiserad peritoneal dialys (APD)

APD är en peritoneal dialysmodalitet, som fungerar på samma sätt som CAPD, men byten sker medan du sover med hjälp av en maskin. Du är fri på dagen.

APD

Hur fungerar APD?

Med APD hjälper en maskin till att avlägsna avfallsprodukter och vatten från kroppen under en period på 8-10 timmar under natten medan du sover . Maskinen mäter vätskorna som behövs för varje byte. Fyllning, verkningstid och tömning mäts noggrant och automatiskt.

Man kopplar sig till APD-maskinen på kvällen. Behandlingen sker hela natten medan patienten sover och patienten kopplas från APD-maskinen när han eller hon vaknar på morgonen. Precis före frånkoppling infunderas oftast en ”sista fyllning" i peritonealhålan, som är kvar i buken under dagen. Vissa patienter måste eventuellt göra ett extra byte under dagen.

Genomsnittlig utbildningstid är ca 10 dagar och därefter kommer patienten att kunna utföra behandlingen hemma.

Maskiner och utrustning

Maskinerna är lika stora som en liten resväska på hjul och är lätta att bära. Maskinen är utformad för att hantera normala sömnmönster. Behandlingen kan avbrytas så att du kan göra saker som kräver att du går ur sängen (t.ex. gå på toaletten).

Nyare maskiner har programmerbara datakort – ordinerad behandlingsinformation kan programmeras på dessa och data från varje dialysomgång kan läggas till. Förutom maskinen måste patienterna ha lite ledigt utrymme i sina hem att förvara PD-vätskorna och tillbehören i.