Egenvård vid hemodialys

Vissa kliniker uppmuntrar patienterna att ha en aktiv roll i behandlingen. Egenvård vid hemodialys kan utföras vid normala dialysklinikcentra. Ofta är egenvårdsklinikerna placerade utanför huvuddialyskliniken (t.ex. på små sjukhus eller vårdkliniker eller på en fristående klinik).

I denna typ av miljö ges instruktioner om de procedurer som krävs för dialysen. Patienterna utför en del av dessa procedurer, men vårdpersonalen fortsätter att hjälpa dem. Detta betyder att patienterna tar mycket mer aktiv del i dialysbehandlingen och tar ibland hela kontrollen.

Utbildningsperioden beror på hur mycket ansvar som ska tas för behandlingen. Utbildningen kan ges i små delar så att patienten gradvis tar över kontrollen för sin behandling.

Under utbildningen lär sig patienten att utföra en del av följande uppgifter när de känner sig trygga:

Egenvårds-HD

 • • förbereda utrustningen och tillbehören;
 • • placera nålen i kärlaccessen;
 • • administrera läkemedel;
 • • övervaka maskinen;
 • • kontrollera blodtryck och puls;
 • • föra journal över behandlingarna;
 • • rengöra utrustningen och rummet där dialysen äger rum.

Fördelarna med hemodialys i form av egenvård är:

 • • mer kontroll över behandlingen;
 • • bättre information om dialys, läkemedel och behandlingsresultat;
 • • patienterna omges av patienter som mår bra och som har intresse för sin dialys;
 • • det finns ofta mer flexibilitet i dialysschemat.

Nackdelarna med hemodialys i form av egenvård:

 • • extra tid behövs för att montera och montera ner utrustning;
 • • ett schema måste följas för dialystider och -dagar;
 • • restiden till och från enheten samt parkering.

På vissa kliniker kan du få möjlighet att utföra en del av eller alla egenvårdssysslor beroende på vad du känner att du klarar av. Detta kallas delad vård. I denna situation kommer sköterskan och du att komma överens om en plan och du kommer att utvärdera dina delade vårdsysslor regelbundet.