Hemodialys hemma

Ett litet men växande antal kliniker erbjuder hemodialys hemma (Hem-HD) utöver standardbehandlingen för HD. Kliniken tillhandahåller en maskin för användning i hemmet och tillbehören kommer att levereras till hemmet en eller två gånger i månaden. Patienten börjar med lära sig att utföra behandlingen på kliniken tillsammans med en dialyssköterska. Många människor som utför HD hemma har också en stödperson som utbildar dem på kliniken. Utbildningsperioden är vanligen 8–12 veckor.

Under utbildningen lär sig patienten att:

Hem-HD

 • • förbereda utrustningen och tillbehören;
 • • placera nålen i kärlaccessen;
 • • administrera läkemedel;
 • • övervaka maskinen;
 • • kontrollera blodtryck och puls;
 • • föra journal över behandlingarna;
 • • rengöra utrustningen och rummet där dialysen äger rum;
 • • beställa tillbehör.

Fördelarna med hemodialys i hemmet:

Hem-HD gör det möjligt för patienten att bestämma schemat. Patienten kan välja tidpunkt för behandlingarna så att det passar med andra aktiviteter, t.ex. att gå till arbetet eller ta hand om en familjemedlem. Ofta ger patienterna sig själva mer dialys, vilket betyder att de:

 • • känner sig bättre och har bättre blodtryckskontroll;
 • • har mindre restriktioner angående kost och vätska;
 • • sätter in sina egna nålar vilket är bra för deras kärlaccess;
 • • sparar tid eftersom de inte behöver resa till och från dialyskliniken;
 • • gör färre resor till polikliniken (patienten kommer vanligen till sjukhuset var 4:e–8:e vecka).

De potentiella nackdelarna med hemodialys i hemmet:

 • • det krävs en plats i hemmet för en stol och en dialysmaskin;
 • • utrymme behövs för att förvara dialysatorer, koncentratbehållare, desinfektionsmedel, sprutor, nålar, läkemedel, blodslangar och andra tillbehör;
 • • patienten eller vårdaren kan drabbas av utbrändhet.