Hemodialys

Hemodialys rengör blodet i en behandling som utförs utanför kroppen. I denna behandling cirkulerar blodet genom ett filter (dialysator) som är anslutet till en dialysmaskin. Varje behandling tar 4–5 timmar och måste utföras minst tre gånger i veckan.

Hur hemodialys fungerar

Dialysatorn är den plats där avfallsprodukter och vätska avlägsnas från blodet. Dialysatorns nyckelfunktion är att den har en serie tunna, halvgenomträngliga membran. Membranens funktion är att fungera som en barriär mellan blodet och dialysvätskan och göra det möjligt för utvalda ämnen att förflytta sig ut ur och in i blodet.

Principen verkar ganska komplicerad men är ganska enkel: sterila plastslangar ansluts till dialysatorn, en för transport av blodet till dialysatorn och den andra för retur tillbaka in i kroppen. Slangarna och dialysatorn (blodkretsen) ansluts till en dialysmaskin. Maskinen styr blodflödet säkert genom blodkretsen med en hastighet på 250–450 ml/min. Den totala volymen för kretsen är cirka 200–300 ml. Hela dialysbehandlingen tar vanligen 4–5 timmar.

Hemodialys

Hur dialysbehandlingen går till

Innan du börjar hemodialysen behöver kärlaccess skapas. Vid början av varje behandling måste du genomgå en liten procedur för att förbereda kärlaccessen för anslutning till blodkretsen. Under hela dialysbehandlingen kommer du att sitta eller ligga bekvämt i en stol eller på en säng. Du kommer att kunna läsa, lyssna på musik eller sova. Du kan också använda mobiltelefonen för att ringa nödvändiga telefonsamtal eller använda datorn för att arbeta, titta på filmer eller använda internet.

Du kan också få läkemedel via blodkretsen under behandlingen. Sjuksköterskorna kommer också att övervaka dig och dialysmaskinen regelbundet. När dialysbehandlingen är klar kommer en annan liten procedur att användas för att koppla bort dig från blodkretsen.

Du kan känna dig trött efter behandlingen

Hemodialys är inte smärtsamt i sig. Du kommer dock sannolikt att känna av några biverkningar. Det är ganska vanligt att man känner sig trött efter en lång dialysbehandling. Ett sätt att hantera detta symptom är att justera dieten och att motionera regelbundet. Detta kan höja dina energinivåer. Vissa personer kan bli illamående, få yrsel eller muskelkramper under dialysen. Om du får dessa problem kommer vårdteamet att göra allt de kan för att hjälpa dig att hantera det.