Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)

CAPD är en peritoneal dialysmetod som utförs av patienten på daglig basis, med 3-5 byten varje dag. Den kan utföras hemma eller på arbetet, vilket gör det dagliga livet lite mer normalt.

Hur CAPD fungerar

Ca 2 liter dialysvätska infunderas i buken genom en speciell slang som kallas PD-kateter. Denna process kallas ”fyllning”. Rengöringsprocessen använder membranet i buken som ett naturligt filter. Avfallsprodukter och överskottsvatten avlägsnas från kroppen till dialysvätskan genom det peritoneala membranet. Denna process kallas ”verkningstid”. Efter 4-12 timmar töms denna vätska från buken via en process som kallas ”tömning”, som tar ca 20-30 minuter. Efter detta förs ny, steril vätska in i buken och processen börjar om igen. Denna process för tömning av den gamla vätskan och införande av ny vätska kallas för ”byte” och utförs huvudsakligen via självtryck. Förutom för den tid som spenderas under dessa utbyten — i genomsnitt 30-40 minuter, 3-5 gånger per dag – är du fri resten av dagen att göra vad du vill (t.ex. arbeta, studera eller till och med resa). CAPD

Tillbehör till CAPD

Du kommer att få all dialysvätska, alla slangar och andra tillbehör levererade hem till dig med jämna mellanrum. Din ordination innehåller information om hur ofta och när du bör använda de olika dialysvätskorna.

Glukos – den drivande kraften för avlägsnande av vatten

För att dra ut lämplig mängd vatten från kroppen måste du ha rätt styrka på dialysvätskan. Dialysvätska består vanligen av en glukoslösning som drar ut vatten ur kroppen och in genom det peritoneala membranet. Denna process kallas ”ultrafiltrering” eller "dragning".

Utbildnìng

För att kunna utföra vätskebytena själv måste du utbildas i hur man ansluter och kopplar från på rätt sätt. Du kommer att undervisas i hur man utför vätskebytena och hur man identifierar och hanterar eventuella problem. Utbildningen tar vanligen en vecka och äger vanligen rum på dialyskliniken eller sjukhuset där du ska utföra de första vätskebytena.