Njurtransplantation

Njurtransplantation är ett fantastiskt alternativ om du vill ha bästa möjliga livskvalitet som patient. Det är viktigt att påpeka att transplantation inte botar kronisk njursjukdom, det är bara en behandling. Du kommer fortfarande att behöva livslång medicinering. Men för många patienter ger njurtransplantation mer oberoende och ger dem möjlighet att leva ett mer normalt liv.

Inte endast en fördel – utan även en risk

Principer för njurtransplantation

Om du överväger transplantation kommer vårdpersonalen och andra specialister att hjälpa dig förstå vad njurtransplantation handlar om. Trots att du kan tjäna på en transplantation finns det inte någon garanti för att du kommer att få en bättre livskvalitet. Det finns också risker förknippade med njurtransplantationer. Om du är lämplig för att få ett njurtransplantat kommer du att genomgå omfattande tester för att säkerställa att du är lämplig för transplantation. Din typ av immunsystem måste identifieras noggrant. Du måste också vara i god fysisk kondition. När du står på väntelistan för en transplantation måste du följa en strikt agenda vad gäller kost, medicinering och allmän livsstil.

Brist på organ

Njurar för transplantation kan komma från levande donatorer som är släkt med dig eller från personer som inte är släkt, t.ex. make/maka eller nära vänner. I vissa länder kan de även komma från okända donatorer som fortfarande är vid liv och vill göra en osjälvisk donation. Många njurar kommer från personer som avlidit. I största allmänhet är det ont om organ för transplantation. Du kan eventuellt få vänta i månader eller även år innan du får ett transplantat. Denna väntan kan vara ganska frustrerande. Ditt sjukvårdsteam kommer att ge dig all nödvändig information om bestämmelser och väntelistor.

Är du lämplig?

Alla är inte lämpliga eller i tillräcklig kondition för en njurtransplantation. Du kanske har någon annan sjukdom som gör transplantation för komplicerad och riskfylld. När en njure blir tillgänglig måste den stämma överens med dina egenskaper. Ju mer donatorn liknar dig i dessa egenskaper, desto större är chansen att transplantationen lyckas på längre sikt. I allmänhet ger ett transplantat från en levande donator som är släkt med dig de bästa resultaten.

En större operation

Transplantationskirurgi är en större operation. Det betyder att du måste stanna på sjukhuset i 4–7 dagar. Efter operationen måste du ta mediciner resten av livet för att förhindra att njuren stöts bort. Denna medicinering måste övervakas noga av ditt vårdteam. Du löper också högre risk för att få infektioner än friska människor. Under det första året efter transplantationen kommer du att behöva göra regelbundna besök hos vårdteamet för övervakning och tester.

Lära av erfarenheter

Njurtransplantation kommer att ge dig både positiva och negativa livsförändringar. Du kan tycka att det är bra att diskutera dina problem med någon som har genomgått transplantation. Vårdteamet kommer att kunna ge dig en kontaktperson att prata med.