Peritonealdialys

PD äger rum inuti kroppen, utan någon kontakt med blod. En steril dialysvätska infunderas i buken, där den blir kvar under en tid, vanligen mellan 4 och 12 timmar. Denna töms sedan, vilket avlägsnar avfallsprodukter och överlödigt vatten från kroppen. Denna procedur upprepas antingen 3-5 gånger om dagen (kontinuerlig, ambulatorisk, peritonealdialys (CAPD)) eller utförs över natten med hjälp av en maskin (automatiserad peritonealdialys (APD)).

Hur peritonealdialys fungerar

Peritonealdialys

Ca 2 liter dialysvätska infunderas i buken genom en speciell slang som kallas PD-kateter. Denna process kallas ”fyllning”. Rengöringsprocessen använder membranet i buken som ett naturligt filter. Avfallsprodukter och överskottsvatten avlägsnas från kroppen till dialysvätskan genom det peritoneala membranet. Denna process kallas ”verkningstid”. Efter 4-12 timmar töms denna vätska från buken via en process som kallas ”tömning”, som tar ca 20-30 minuter. Efter detta förs ny, steril vätska in i buken och processen börjar om igen. Denna process för tömning av den gamla vätskan och införande av ny vätska kallas för ”byte” och utförs huvudsakligen via självtryck. Förutom för den tid som spenderas under dessa utbyten — i genomsnitt 30-40 minuter, 3-5 gånger per dag – är du fri resten av dagen att göra vad du vill (t.ex. arbeta, studera eller till och med resa).

Införande av katetern

Peritonealdialys kräver tillgång till buken. Detta utförs via en PD-kateter. Den utgörs av en tunn plastslang, ungefär så stor som en penna, som vanligen förs in genom bukväggen i bukhålan. Den förs vanligen in av en kirurg eller en njurspecialist under allmän eller lokalbedövning. Den är permanent ansluten till kroppen, och endast en del av den sticker ut genom huden för att anslutas till aggregatet och PD-påsarna under bytena. PD-katetern är densamma för CAPD och APD. Helst ska man vänta 2 veckor efter införande av katetern innan PD påbörjas.

Det är mycket viktigt att hålla katetern och området runt den rena. Du kommer att utbildas i hur man uppnår detta och undviker infektioner.

Kan jag leva ett normalt liv?

Som peritonealdialyspatient kan du fortsätta att göra det mesta du gjorde innan du började med denna behandling och din resterande njurfunktion kan bibehållas längre, vilket innebär färre kostrestriktioner. Du måste eventuellt begränsa hur mycket du dricker och hur mycket salt du konsumerar. Som en del av processen kommer du att kunna diskutera dessa frågor med en dietist.