Diaverum Globalt

Diaverum Global

Vårt mål på Diaverum är att förbättra livskvaliteten för våra njurpatienter genom att revitalisera dem på både ett fysiskt och emotionellt plan. Diaverum, som är ett av världens ledande företag inom njursjukvård, har en holistisk vårdstrategi som omfattar allt från preventiv behandling och vård på ett tidigt stadium till alla typer av njurersättningsterapi. Som produktoberoende tjänsteleverantör – den största i Europa – kan vi helt och hållet fokusera på att uppfylla våra patienters individuella behov. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig 25 år tillbaks i tiden, då den första dialyskliniken etablerades under vårt tidigare namn Gambro Healthcare. Idag har vi 11 000 anställda som tar hand om runt 35 000 patienter i 22 länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. Diaverum har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige*

 *2019-10-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2016-02-15