Diaverum Globalt

Diaverum Global

Diaverum tillhandahåller livsförbättrande njursjukvård som ser till att patienter som lider av njursjukdom kan leva ett bra liv.
 
Diaverum är en ledande global leverantör av njursjukvård och den största oberoende leverantören i Europa. Vi har idag cirka 39 000 patienter och utför årligen 6 miljoner medicinska behandlingar. Vårt fokus är hemodialys, men vi erbjuder även andra behandlingar internationellt som sträcker sig från förebyggande vård, peritonealdialys och hemvård, till koordinering av patientens komorbiditet och transplantationer.
 
Kronisk njursjukdom är något som drabbar cirka 10% av världens vuxna befolkning. Förekomsten av kronisk njursjukdom ökar globalt, drivet främst av utvecklingen i tillväxtländer. De vanligaste orsakerna till kronisk njursjukdom är livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes och högt blodtryck.
 
Diaverums vision är att driva utvecklingen av njursjukvården framåt, att erbjuda vård av hög kvalitet och att ge våra patienter möjligheten att leva ett bra liv. Vi samverkar med olika vårdaktörer för att förbättra patientens vårdupplevelse och minska den totala vårdkostnaden. Många av de sjukdomar som ligger till grund för kronisk njursjukdom går att förebygga, därför arbetar vi även med att utbilda om hälsosamma levnadsvanor och vikten av förebyggande insatser.
 
Vår, egenutvecklade, digitaliserade vårdmodell ligger till grund för vårt arbete. Vi eftersträvar att åstadkomma medicinska resultat som överstiger de krav som ställs av nationella sjukvårdssystem och vi stöder patienter genom att erbjuda förbättrad personlig vård, ökad användarvänlighet och nya digitala tjänster.
 
Vi har över 11 000 kollegor som tillsammans driver mer än 400 kliniker i 22 olika länder*. Diaverums huvudkontor ligger i Malmö, Sverige

 

*2020-01-31