Fakta och siffror

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och Europas största oberoende leverantör. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades i det som idag är Diaverum. Sedan dess har Diaverum befunnit sig i främsta ledet på marknaden för njursjukvård. Verksamheten bedrivs för närvarande i 22 länder* och betjänar en patientbas på fler än 39 000 personer*.

Diaverums vision

Förstahandsvalet inom njursjukvård

Diaverums uppdrag

Förbättra livskvaliteten för njursjuka patienter

Värderingar

Kompetenta, inspirerande och passionerade

Vi erbjuder

100-procentigt engagemang inom njursjukvård. Portföljen omfattar förebyggande vård, hemodialys, hemsjukvård, peritonealdialys och transplantationer.

Huvudkontor

Diaverum har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. 

VD

Dimitris Moulavasilis

Styrelseordförande

Kenneth Bengtsson

Viktiga aktieägare

Diaverums företagsledning
Investerare i privat sjukvård i Bridgepoint

Antal anställda

11 000 anställda runt om i världen

 

*2020-01-31