Fakta och siffror

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och Europas största oberoende leverantör. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades i det som idag är Diaverum. Sedan dess har Diaverum befunnit sig i främsta ledet på marknaden för njursjukvård. Verksamheten bedrivs för närvarande i 19 länder och betjänar en patientbas på fler än 35 000 personer.

Diaverums vision

Förstahandsvalet inom njursjukvård

Diaverums uppdrag

Förbättra livskvaliteten för njursjuka patienter

Värderingar

Kompetenta, inspirerande och passionerade

Vi erbjuder

100-procentigt engagemang inom njursjukvård. Portföljen omfattar förebyggande vård, hemodialys, hemsjukvård, peritonealdialys och transplantationer.

Huvudkontor

Diaverum har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. 

VD

Dimitris Moulavasilis

Styrelseordförande

Kenneth Bengtsson

Viktiga aktieägare

Diaverums företagsledning
Investerare i privat sjukvård i Bridgepoint

Antal anställda

11 000 anställda runt om i världen

 

 

*2019-01-15