Inspirerande

Valet

Varje patient har ett eget synsätt på sin sjukdom och hur man vill leva sitt liv trots att man behöver medicinsk behandling. Vi ger våra patienter medbestämmande, och vill att de ska kunna välja den behandling som bäst passar deras livsstil. Av denna anledning har Diaverum designat en vägledning för att fatta egna beslut, så att patienter ska kunna göra ett informerat val, baserat på bred information om behandlingsalternativ och modaliteter såsom hemodialys, bukhinnedialys, egenvård och hemvård. Att gå igenom denna procedur med sin nefrolog är verkligen att ge en patient medbestämmande. Läs mer här

Patientutbildning

Ett annat sätt att ge njurpatienter medbestämmande är att hjälpa dem förstå sin sjukdom bättre. Diaverums utbildningsprogram ökar patientens förståelse av sin situation och hur man kan ta en aktiv roll i beslutet hur man ska leva sitt liv med kronisk njursjukdom. Programmet, som är unikt på marknaden, består av åtta inlärningsmoduler, en patienthandbok, ett verktyg för e-inlärning och en flerkanalig verktygslåda – alla dessa designade att ge patienter medbestämmande att leva ett normalare liv.

Att ge patienten en röst

Diaverum siktar på att ge bästa möjliga njurvård. Det är därför vi uppmuntrar våra patienter att ge oss återmatning om alla våra tjänster. Att värdesätta patientens röst är en nyckel till att få en bättre förståelse för dennes prioriteringar och funderingar. Vår årliga undersökning, i partnerskap med Integrated Care University, går ut på att be alla patienter att dela sina tankar och upplevelser. Undersökningen är kort och precis, men täcker ändå de sex ärenden som är viktigast för våra patienter: förtroende, engagemang, förståelse av behandlingen (diet), väntetid, vårdförbättring och rekommenderande av kliniken.

d.Care App

Diaverum har utvecklat en intuitiv patient-app för att ge patienter medbestämmande så de kan ta en aktiv roll i sin hälsa. d.CARE APP lanserades i Australien år 2014. För närvarande är tusentals patienter i Storbritannien, Spanien och Kazakstan registrerade, och fler patienter på väg att registrera sig.d.CARE APP ger patienter 24-timmars tillgång till sina medicinska data.Verktyget inkluderar dessutom icke-medicinska finesser för att öka användarens upplevelse. Patienter blir till exempel tillfrågade hur de mår vid samma tid varje dag. De kan gradera sitt allmänna tillstånd, lägga till noteringar angående orsaken, och jämföra dessa dagliga tillstånd med sina medicinska data från de föregående månader. d.CARE-appen förbättras ständigt med nya funktioner, till exempel medicinska varningar, förbättrade funktioner för patienter med hemdialys samt näringsrådgivning för att nämna några. Läs mer här