Kompetenta

Fokuserade på njursjukvård till 100 %

Vi är enbart en tjänsteleverantör. Vi fokuserar på njursjukvård - bara på njursjukvård. Till skillnad från andra företag inom njursjukvård utför Diaverum varken produktion eller försäljning av dialysutrustning eller relaterade produkter. Istället kan vi välja mellan alla tillgängliga tillverkare av instrument och förbrukningsmaterial för att hitta den kombination som ger oss möjlighet att erbjuda vård av högsta kvalitet och bästa service till bästa möjliga pris.

Vi står för kvalitet

För att säkerställa högsta säkerhet och åtgärder och behandlingar som ger bästa möjliga medicinska resultat för patienterna, verkställer vi och uppfyller noggranna och genomgående kliniska riktlinjer och föreskrifter. Dessutom genomför vi regelbundet interna audits utöver kraven på nationella föreskrifter. Vår medicinska vård är evidensbaserad och säkerställs genom standardiserad utbildning och praktik och vårt unika utbildningsprogram "d.ACADEMY". Läs mer här

Vård med en helhetssyn

Patienten kommer först i allt vi gör. Vi erbjuder ett fullständigt sortiment med dialystjänster som innebär njurtransplantation, förebyggande vård och livsstilstjänster, exempelvis dialys under semestern. Allt för att förbättra patientens livskvalitet. Våra kliniska forskningsaktiviteter är baserade på våra patienters behov och krav. Vi fokuserar på hela patienten, både på det fysiska och känslomässiga välbefinnandet.

Vi levererar integrerade hälsovårdslösningar

Vi är en leverantör av integrerad njurvård. Vi fokuserar på hela patienten, både på det fysiska och känslomässiga välbefinnandet. Vi har börjat att innovativt koordinera tjänster som är både njur- och icke-njurrelaterade kring njurpatienten, vilket gör vård så lätt och tillgänglig för dem som möjligt.

Vi skapar värde inom hälsovårdssystemet

Vi är en pålitlig partner för hälsovårdsmyndigheter och betalare, då vi hjälper myndigheter att optimera användningen av begränsade hälsovårdsbudgetar genom att tillhandahålla kvalitetsvård med ett patient-centrerat fokus. Fler behandlade patienter hos Diaverum innebär en minskad totalutgift för njurvård av hälsovårdsmyndigheter och bästa värde för pengarna för hälsovårdsmyndigheter. Vårt mål är att utveckla hållbara, långsiktiga lösningar som sätter patienten i centrum.

Vetenskaplig forskning

Diaverums vetenskapliga forskningsfilosofi är baserad på patienternas behov och krav. Under ledning av vår forskningschef Giovanni FM Strippoli blir vi alltmer aktiva inom klinisk forskning i världsklass, med ett starkt patientfokus för att förbättra våra metoder och öka vår förståelse för njursjuka patienters ofta komplexa behov. Läs mer här