Medicinsk kvalitet

Vi tror på öppenhet. Våra resultat visar att vi är ett av världens ledande företag när det gäller dialys av hög kvalitet.

På Diaverum samlar vi systematiskt in data om medicinska resultat varje månad från var och en av våra kliniker runt om i världen. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi levererar njursjukvård som uppfyller alla relevanta standarder. De månatliga mätningarna sammanställs i kvartalsrapporter och framstegen granskas fortlöpande med hjälp av globala standarder.