Passionerade

Känslan som gör skillnad

Vi ökar våra patienters livskvalitet genom att ge dem medbestämmande. Undersökningar har visat att patienter som är fullständigt involverade i sin behandling drabbas av färre samtidiga sjukdomar, har lättare att acceptera sin sjukdom och är i allmänhet friskare. Vi ger våra patienter medbestämmande genom öppen kommunikation, speciella dialystjänster som dialys nattetid och under semestern. Dessutom utbildar vi våra anställda och ger dem medbestämmande både medicinskt och känslomässigt. Läs mer här.

Team Diaverum

Hos Diaverum strävar vi efter att skapa en anda av kunskap, lärande, kunskapsutbyte och grupparbete på våra kliniker, och samtidigt uppmuntrar vi kreativa initiativ och lösningar. Att expandera under svåra tider och förbli motiverade är att kräva mycket av våra anställda, men varje enskild medlem av Diaverum-familjen visar varje dag att de har “känslan som gör skillnad”. Läs mer här.

Återupplivande upplevelse

På alla våra njurcentra behandlas patienter med spjutspetsutrustning i en trevlig, bekväm och modern miljö. Anläggningarna är fördelade på fyra områden: ett välkomstområde för kunder, ett behandlingsområde för kunder, ett personalområde och tekniska anläggningar. Varje område har olika utrustning för att återspegla de varierade funktionerna. Nyckelmålsättningen är att undvika den ‘kalla’ sjukhuskänslan, och istället skapa en varm miljö som erbjuder patienter en återupplivande upplevelse. Arrangemanget avviker förvisso en aning från land till land, beroende på lokala förutsättningar och förhållanden, men utseendet och känslan är alltid densamma.