Pressmeddelande

Sök nyheter efter fras

Press release:Kenneth Bengtsson utses till styrelseordförande i Diaverum

Kenneth Bengtsson har utsetts till styrelseordförande i Diaverum, en av världens största oberoende leverantörer av njursjukvård.

Press release: Diaverum förnyar femårigt dialysavtal i Saudiarabien

Press release: Diaverum förnyar femårigt dialysavtal i Saudiarabien

Diaverum stärker sin närvaro i Mellanöstern genom förnyelse av femårigt dialysavtal i Saudiarabien. Patientcentrerad njursjukvård och ett helhetsgrepp är nycklarna till ett fortsatt partnerskap med det saudiska hälsoministeriet, för fortsatt förbättring av tjänster inom njursjukvård i Saudiarabien.

Press release: Diaverum går in i Makedonien genom förvärv av PZU Diamed Macedonia

Lund, November 1, 2018 - Diaverum, en av världens ledande leverantörer av njursjukvård, går in i Makedonien genom förvärv av PZU Diamed Macedonia som driver 9 dialyskliniker och behandlar över 670 patienter.

Press release: Diaverum utser ny VD

Diaverum, en av världens ledande leverantörer av njursjukvård, har utsett Dimitris Moulavasailis till ny koncernchef och VD för Diaverum. Han efterträder Dag Andersson som varit verksam som VD i Diaverum i 11 år. Övergången kommer att ske under fjärde kvartalet 2018.

Press release: Diaverum investerar i toppmodernt institut för komplexa transplantationer: d.INSTITUTE ITAC

I linje med sin strävan efter att förbättra patienters livskvalitet investerar Diaverum nu i nya anläggningar och fler tjänster genom grundandet av ett toppmodernt institut för komplexa transplantationer i Buenos Aires i Argentina.