Diaverum förvärvar två kliniker i Brasilien, och går därmed in i Latinamerikas största land

Diaverum, en av världens ledande vårdgivare inom njurvård, offentliggör idag förvärven av två dialyscenter i delstaterna San Paolo respektive Sergipe.
I och med förvärven av dessa kliniker kommer Diaverum att behandla 900 dialyspatienter på den Brasilianska marknaden och förväntas öka antalet patienter väsentligt under 2018. Både Ameneg och Clinese har ett stort antal Peritonealdialys (PD) patienter, av de 900 är 200 PD patienter; resterande 700 är hemodialys (HD) patienter. Som en del av förvärvet av kliniken i Clinese ingick en akutmottagning – Senefro – beläget i staden Aracaju. Diaverum kommer att utföra mer än 13 000 akuta behandlingar per år.

Rafael Romanini har rekryterats till rollen som Country Managing Director för Brasilien. Rafael Romaninis ansvarsområden blir att leda och fortsätta utveckla verksamheten i Brasilien samt integrera de nyligen förvärvade klinikerna i nordöstra Brasilien och San Paolo.

”Diaverum ser fram emot att samarbeta med Brasiliens hälsovårdsmyndighet för att etablera en integrerad patientvård av hög kvalitet som använder hälso- och sjukvårdsbudgeten på ett optimalt sätt – till förmån för både patienter och samhälle.” Dag Anderson, VD för Diaverum.

“Vårt uppdrag i Brasilien är att förbättra våra patienters livskvalitet, och för att göra det, arbetar vi med kliniker med hög standard och med de bästa doktorerna och dialyssköterskorna på marknaden.” Marie Sjödahl, Area Director Latinamerika, Diaverum.

”I och med att vi är ett produktoberoende företag kan vi garantera att vi har patienten i fokus och baserat på vår globala erfarenhet kommer vi göra betydande investeringar i utbildning och klinisk utveckling med syfte att förbättra omvården och det medicinska resultatet för patienterna.” Dr. Jörgen Hegbrant, SVP Chief Medical Officer, Diaverum.