Press release: Diaverum utser ny VD

Dag Andersson kommer att övergå till en roll som rådgivare till Diaverum och även fortsätta sin roll som Ordförande i Diaverum Arabia.

Dimitris Moulavasailis kommer senast från Affidea, ett pan-europeiskt företag inom cancerbehandlingar, där han har varit sedan 2005. Under perioden september 2012 till januari 2018 som VD och dessförinnan rollen som vice vd och ansvarig för Diagnostics sedan 2010. Han har även haft olika roller inom GE Healthcare och under 2017 var han knuten till IBM Watsons Advisory Board.

”Vi är mycket glada över att Dimitris ansluter för att leda Diaverum in i nästa utvecklingsfas” säger Alan Bowkett, Diaverums styrelse ordförande. ”Dimitris har gedigen erfarenhet inom healthcare från multinationella företag. Hans ledarskap inom moderna hälsoföretagstrender, hans operationella skicklighet och expertis inom digital transformation och standardisering inom vården gör honom till den ideala ledaren för att driva Diaverum mot att uppnå sina ambitioner”.

Å styrelsens vägnar vill jag tacka Dag för utvecklingen från att vara en division inom ett medicintekniskt bolag till att bli en av de ledande leverantörerna av sjukvård med en enastående tillväxt och patientutfall. Vi är väldigt glada att Dag har accepterat att kvarstå som rådgivare till Diaverum,” sammanfattar Alan Bowkett.

”Jag är mycket stolt över att ha fått möjligheten att leda denna fantastiska organisation”, säger Dimitris Moulavasailis. ”Diaverum är en global världsledande leverantör av njursjukvård baserad på stark medicinsk förträfflighet, fantastiska människor och stabil tillväxt. En organisation med ett starkt fokus på patienterna och en vision som går i linje med mina egna värderingar och bakgrund. Jag ser fram emot att arbeta nära styrelsen och ledningen för Diaverum och realisera framtida tillväxtambitioner, fortsätta att utveckla och stärka vår medicinska service och tillsammans utveckla en digital global hälsoorganisation för framtiden.”

Dag Andersson kommenterar ”Efter 11 år av att bygga Diaverum från ett europeiskt företag till en global aktör, är det dags för mig att lämna över till en person som kommer att fortsätta att driva Diaverums agenda för tillväxt under kommande decennium. Jag är väldigt stolt över vad teamet på Diaverum har åstadkommit och ser fram emot att fortsätta bidra till tillväxtagendan i min roll som rådgivare samt kunna fokusera på en av våra nyckelmarknader genom min roll som Ordförande för vår enhet i Mellanöstern. Vi har lyckats rekrytera en stark efterträdare med en intressant profil och bakgrund för att ta över rollen som VD och jag ser fram emot att stötta honom i den nya rollen.”

Dimitris Moulavasilis