Press release: Diaverum går in i Makedonien genom förvärv av PZU Diamed Macedonia

Diaverum går in på den makedoniska marknaden genom att förvärva PZU Diamed Macedonia, ett företag som driver nio dialyskliniker. Klinikerna har funnits i PZU Diamed Macedonias ägo sedan 2014 efter att företaget vann en upphandling. Kontraktet är på tjugo år, dvs gäller till 2034.

Makedonien möter många utmaningar på grund av en hög andel kroniska sjukdomar hos befolkningen vilket sätter press på sjukvårdssystemet. 9 procent av befolkningen har diabetes och 54 procent är överviktiga. Bland individer över 18 år lider 22 procent av fetma och 40 procent av högt blodtryck. Både diabetes och högt blodtryck är kraftigt bidragande orsaker till njursvikt.


På bild fr vänster: Boris Zjacic, Vera Ivanova och Dag Andersson.

”Diaverum har över 25 års erfarenhet av att framgångsrikt behandla patienter som lider av njurinsufficiens likväl som att bedriva förebyggande arbete för att förhindra att njursjukdom utvecklas. Både patienter, anställda och finansiärer kommer att gagnas av Diaverums välrenommerade kvalitetesarbete inom njursjukvård, utbildning i världsklass och inställningen att patienten alltid står i centrum,” sade Boris Zjacic, Senior Vice President och Chef för Area Öst på Diaverum.

”Vi är mycket glada att Mrs Vera Ivanova, den tidigare ägaren av PZU Diamed Macedonia stannar kvar som landschef för Makedonien,” fortsatte Boris Zjacic. ”Diverum bidrar med gedigen erfarenhet och internationell kunskap och jag är övertygad om att det kommer att ge ett tydligt avtryck och verkligen kunna göra skillnad för patienterna i Makedonien.”

”Det var av avgörande betydelse för mig att välja ett internationellt företag med ett tydligt patientfokus så väl som en förståelse för den lokala kulturen. Jag ville ha en partner med både möjlighet och vilja att ta det jag har skapat och utvecklat det till nästa nivå. Det betyder att ytterligare utveckla kvaliteten för patienterna och att erbjuda de anställa möjligheter till utveckling och att växa inom organisationen. Jag ser också en outnyttjad potential för Diaverum att utveckla partnerskap med Hälsoministeriet inom andra områden som ligger nära njursjukvården som transplantation, utbildning och behandling av andra tillstånd hos njurpatienter,” sade Mrs Vera Ivanova, Landschef, Diaverum Makedonien.

”Det är helt rätt tidpunkt för oss att gå in Makedonien och denna investering understryker vårt engagemang och åtagande på marknaden. Förvärvet av PZU Diamed Macedonia ger oss en unik möjlighet att etablera en lokal organisation med möjlighet till ytterligare expansion på Balkan,” sade Dag Andersson, VD på Diaverum.