Press release: Diaverum investerar i toppmodernt institut för komplexa transplantationer: d.INSTITUTE ITAC

Göteborg/Buenos Aires (Argentina) – 13 juli 2018: Diaverum, en av världens ledande leverantörer av njursjukvård, har invigt sin nya, toppmoderna anläggning för komplexa transplantationer, d.INSTITUTE (Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad). Diaverum har bedrivit verksamhet i Argentina sedan 1998, tidigare under namnet Gambro Healthcare, och driver i dag 32 kliniker som erbjuder vård till 3 500 patienter.

Den nya anläggningen, som inrymmer nio våningar på totalt 4 000 m2, är belägen i hjärtat av Buenos Aires (Austria 2012). Över 15 miljoner US-dollar har investerats i denna nya anläggning som erbjuder banbrytande teknik, närmare 50 sängar och fyra operationssalar och som gör det möjligt för Diaverum att varje år tillhandahålla 4 500 behandlingar så som transplantationer, avbildningar och andra kirurgiska procedurer. Ursprunget till d.INSTITUTE är transplantationscentret Nephrology som Diaverum köpte 2008.

I och med nya d.INSTITUTE (Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad) kan man erbjuda fler tjänster, vilket innebär att man utöver njurtransplantationer och njur-bukspottkörteltransplantationer även kommer att kunna tillhandahålla lever- och benmärgstransplantationer samt andra mycket komplexa kirurgiska ingrepp och avbildningsprocedurer. Dessutom kommer Diaverum att fortsätta bedriva medicinsk forskning i världsklass vid d.INSTITUTE.

– Det här är ett avgörande steg för att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra patienter en bättre livskvalitet, precis som vi har gjort under de senaste 40 åren, säger dr Domingo Casadei, fil. dr, med. dr som grundade Nephrology 1978 och som sedan dess har genomfört över 3 000 transplantationer.

Dr Domingo Casadei, som nu är chef för nya d.INSTITUTE (Instituto de Trasplantas y Alta Complejidad), och även framgångsrik medicinsk forskare inom njurområdet, fortsätter: – Vi är mycket nöjda med den nya anläggningen och det faktum att vi nu kan erbjuda fler komplexa procedurer, och håller med Hugo Almeida, Country Manager Argentina:Vi vill utöka vår ledande ställning inom transplantationsområdet så att vi når hela Latinamerika.

Annette Kumlien, SVP, COO och Area Director för Argentina, tillägger: – Vårt patientcentrerade förhållningssätt framgår både genom de tjänster vi erbjuder och genom vårdprocedurerna på våra njurkliniker. Även d.INSTITUTE bygger på de här principerna – vi vill erbjuda ännu fler tjänster och fokusera på att göra vistelsen på vår anläggning så bekväm och funktionell som möjligt för patienten.

Dag Andersson, VD och koncernchef för Diaverum, uttryckte sin stolthet över det nya, toppmoderna d.INSTITUTE. – Investeringen i d.INSTITUTE (Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad), både vad gäller de nya lokalerna och det utökade antalet tjänster, är viktiga faktorer för vår strävan efter att uppfylla vår globala strategi om att erbjuda omfattande njursjukvård för patienter världen över. Vi är mycket glada över detta nya initiativ i Argentina och ser fram emot att se hur det kan leda till ökad räckvidd inom regionen.


Med på bilden fr vänster till höger: Horacio Larreta, Mayor Buenos Aires; Domingo Casadei; Annette Kumlien; Maria Gabriella Michetti, Vice President Argentina (sittande).

Presskontakt
Christina Waller Sterner
Företagskommunikation Diaverum
E-post: christina.sterner@diaverum.com
Telefon: +46 767 66 90 67

Om Diaverum internationellt
Diaverum är en global leverantör av njursjukvård med tydligt patientfokus. Som en av världens ledande leverantörer av njursjukvård kan vi erbjuda utmärkt medicinsk kvalitet, njursjukvårdstjänster och patientcentrerad forskning. Som produktoberoende har vi dessutom flexibiliteten att kunna erbjuda individanpassade behandlingar för de individuella behoven hos våra patienter, och genom att samordna våra patienters vårdbehov kan vi förbättra deras livskvalitet. Samtidigt skapar vi värde i vårdsystemet genom att optimera utnyttjandet av vårdbudgetar – vilket gagnar både patienten och samhället. Vår erfarenhet av njursjukvård sträcker sig mer än 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades under vårt tidigare namn Gambro Healthcare, något som befäster våra svenska rötter. Idag har vi 11 000 anställda som tar hand om över 33 000 patienter i 18 länder i Europa, Latinamerika, Asien och Mellanöstern. Diaverum har sitt huvudkontor i Sverige i Lund och ett kontor i Göteborg.

Om Diaverum Argentina 
Argentina var fram till slutet av 2017 med sina 32 kliniker det största landet inom Diaverum-koncernen (i dag är Saudiarabien det största Diaverum-landet med sina 35 kliniker) och 3 500 patienter (i Saudiarabien har man över 4 000 patienter). d.INSTITUTE, som tidigare bedrev verksamhet i mindre lokaler under namnet Nephrology, har nästan 500 patienter på väntelistan för njurtransplantation (421) och bukspottkörteltransplantation (51). Dessutom står 1 200 patienter under övervakning efter genomförda transplantationer.

Allmänt om njursjukvård i Argentina
Den övergripande statistiken för Argentina visar att 29 729 patienter just nu genomgår njurersättningsterapi och 7 932 patienter står på väntelistan för att få en ny njure (6 133), en ny lever (1 268) eller en ny njure och ny bukspottkörtel (156). Argentinas regering har satt upp strikta regler och bestämmelser gällande transplantationer, och följande institutioner ansvarar för att se till att dessa följs:

SINTRA är det informationssystem som används för hantering och kontroll av aktiviteter kopplade till inköp och transplantation av organ, vävnader och stamceller i Argentina.

INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) är en nationell institution som driver, övervakar, kontrollerar och samordnar alla donationer av organ, stamceller och vävnader i landet.

Om d.INSTITUTE ITAC. (Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad)                                                                                         
Beläget vid Austria 2012 i hörnet av gatan Juncal (i centrala Buenos Aires). ITAC erbjuder banbrytande teknik, närmare 50 sängar och fyra operationssalar och kan varje år tillhandahålla 4 500 behandlingar så som transplantationer, kirurgiska ingrepp och avbildningar och andra tjänster. Det team som i dag leder verksamheten på d.INSTITUTE ITAC har tidigare genomfört över 3 000 njurtransplantationer samt njur-bukspottkörteltransplantationer under namnet Nephrology, och institutet är ett av de viktigaste forsknings- och utbildningscentren för vårdgivare inom hela regionen.

Grundaren av d.INSTITUTE ITAC(Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad) är den mycket kunnige och erfarne dr Domingo Casadei, som under många år med stor framgång har tagit initiativ till och drivit på viktiga framsteg inom nefrologi med fokus på transplantationer.

  • Medgrundare av Latin American Transplant Society
  • Ordförande för Argentinian Transplant Society (92–94)
  • Ordförande för Latin America Transplant Society (92–94)
  • Ordförande för den nittonde internationella transplantationskongressen (2002)
  • Professor i nefrologi vid UCA (det katolska universitetet i Argentina)