Press release: Diaverum förnyar femårigt dialysavtal i Saudiarabien

LUND, 10 januari 2019 – Diaverum, en av världens ledande leverantörer av njursjukvård, har meddelat att man undertecknat ett femårigt avtal om dialysvård med hälsoministeriet i Saudiarabien, och därmed förlänger sitt partnerskap från 2013 fram till 2023. I Saudiarabien behandlar företaget i dag fler än 4 300 patienter som lider av kronisk njursvikt, genom att erbjuda njursjukvård vid 35 kliniker i fler än 27 städer. Detta gör Diaverum till den största privata aktören inom njursjukvård i regionen.


Under de senaste fem åren har Diaverum gjort stora investeringar för att bygga upp ett landsomspännande nätverk av dialyskliniker och arbetat för att överföra medicinsk och operativ kunskap, med målet att tillhandahålla njursjukvård i världsklass till saudiska patienter. Resultatet har varit utmärkta medicinska utfall och höga nivåer av patientnöjdhet, de högsta inom Diaverums globala nätverk.

Tillgång till njursjukvård är ett led i landets utvecklingsplan, Vision 2030, vars mål är att förbättra offentliga tjänstesektorer och omvandla den saudiska vårdsektorn till ett lättillgängligt och effektivt system som uppfyller internationella standarder och följer god praxis.


“Vårt engagemang i att förändra sjukvårdssektorn i Saudiarabien fortsätter. Vi har utvecklat ett långsiktigt partnerskap med hälsodepartementet och visat att vi kan leverera högsta tänkbara medicinska kvalitet och patientnöjdhet i samtliga regioner och städer i Saudiarabien. Vi är stolta över att ha fått departementets förnyade förtroende och kunna fortsätta att tillhandahålla vård till saudiska patienter” säger Dag Andersson, ordförande i Diaverum Arabia.

Det förnyade avtalet med det saudiska hälsodepartementet kommer att möjliggöra för Diaverum att upprätthålla sin heltäckande och patientcentrerade njursjukvård, där man erbjuder vaskulär kirurgi för dialysaccess, semesterdialysvård och andra patienttjänster som apotek, dietister och socialvård på klinikerna. Diaverum kommer också att fortsätta att investera i kulturanpassning av njursjukvården i form av dialysutbildning för saudiska sjuksköterskor genom sin utbildningsverksamhet d.ACADEMY i Riyadh i Saudiarabien.


Det femåriga avtalet kommer att styras av ett antal nyckeltal, såväl medicinska som icke-medicinska, för att säkerställa ett värde- och ett resultatbaserat angreppssätt för hälsovårdsstjänsterna i Saudiarabien.


”Vi är glada för att fortsatt utveckla relationerna mellan Saudiarabien och Sverige, med fokus på hälso- och sjukvård. Partnerskapet kommer att innefatta nya patienter som ges möjligheten till behandingsmetoder med högsta kvalitetsstandard. Antalet dialyskliniker kommer att öka till över 40 kliniker i olika regioner i Saudiarabien. Många av de värdeökande tjänsterna kommer att utökas, bland annat semesterdialys som ger patienter tillgång till dialystjänster vid resor såväl inom som utanför Saudiarabien. Dessutom kommer patienterna få tillgång till hälsoutbildning och dietiesttjänster. Kvalitetssandarden kommer att förbättras genom att specialiserad medicinsk personal tillahandahålls i alla terapeutiska och diagnostiska tjänster i de olika klinikerna” säger Saudiarabiens hälsominister, Dr. Tawfig Al Rabiah.

Antalet patienter med kronisk njursvikt förväntas öka med 7 % årligen, som ett resultat av en växande och åldrande befolkning i kombination med livsstilssjukdomar som diabetes och högt blodtryck.


“Vi kommer att investera i att utöka Diaverums nätverk av dialyskliniker för att kunna erbjuda lättillgänglig och effektiv dialysvård i hela Saudiarabien. Samtidigt tror vi att det finns ett behov av aktivt arbete för att öka medvetenheten om både förebyggande vård och transplantationer, i syfte att effektivisera sjukvårdssystemets kostnader för icke-smittsamma sjukdomar” säger Ziyad Kabli, Mellanösternchef, Diaverum.