Pressmeddelande: Diaverum fortsätter sin internationella tillväxt genom förvärv i Albanien

Malmö, 30 september 2019 - Diaverum växer in på den Albanska markaden genom förvärvet av DiaVita Shpk. DiaVita Shpk driver fem dialyskliniker i Albanien och tillhandahåller njursjukvård till över 370 patienter.

Diaverum är glada att kunna tillkännage sin expansion in i Albanien genom förvärvet av DiaVita Shpk, ett företag med fem dialyskliniker i olika städer runtom i landet. Förvärvet ligger i linje med Diaverums strategi att fortsätta växa genom fusioner och förvärv på nya marknader där Diaverum ser betydande tillväxtmöjligheter. Diaverum har en branschledande förmåga inom fusioner och förvärv och har framgångsrikt införlivat över 200 dialyskliniker i sin verksamhet under de senaste tolv åren. Den albanska dialysmarknaden har omkring 1 300 patienter och förväntas växa starkt under de kommande åren.

Dimitris Moulavasilis, vd på Diaverum, säger: ”Jag är väldigt glad att kunna berätta att vi nu träder in på den albanska marknaden. Det återspeglar vår strategi om att växa in på nya marknader och erbjuda våra livsförbättrande njurvårdstjänster till dialyspatienter världen över. Vi ser fram emot att implementera vårt företagsmål om att förbättra livet för våra patienter i Albanien, både genom njursjukvård och genom att utöka tjänsteutbudet, exempelvis med förebyggande vård och utbildningsprogram.”

Förvärvet omfattar fem kliniker i Albanien, i städerna Korça, Vlora, Shkodra, Lezha och Elbasan, som totalt hjälper omkring 370 patienter och har cirka 120 anställda. Centren tilldelades en tioårig offentlig koncession från det albanska hälsodepartementet i november 2016.

”Vi är väldigt glada över förvärvet av DiaVita Shpk och att komma in på marknaden i Albanien. Landet utgör en attraktiv marknad, där vi förväntar oss en betydande tillväxt under de närmaste åren. Vi ser fram emot att arbeta tätt med DiaVitas skickliga ledning och medarbetare och välkomnar dem in i Diaverum-familjen,” säger Boris Zjacic, operativ chef, nyckelmarknader, på Diaverum.

Med de befintliga klinikerna i grannlandet Nordmakedonien avser Diaverum att skapa ett regionalt kluster för njurpatienter i Balkan. Diaverum ska använda sina branschledande förmågor och sin unika vårdleveransmodell för att förbättra vård och medicinska utfall för albanska patienter.

Diaverum ska implementera sitt utbildningsprogram d.ACADEMY vid de albanska klinikerna, utöver andra program inom förebyggande vård och utbildning. d.ACADEMY omfattar utbildning till sjukvårdspersonal och lär också patienter och deras anhöriga om kronisk njursvikt. Dessutom avser Diaverum att rulla ut sitt d.HOLIDAY-program, som gör det möjligt för njurpatienter som vill resa till Albanien att få tillgång till dialystjänster där.